główna zawartość strony

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadówInformacje ogólne

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta Krośniewice w 2020 roku

TRASA

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

MIESIĄC

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

1

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

Zmieszane odpady komunalne

8,22

6,20

3,17

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

3

1

5

Opakowania z papieru i tektury

3

1

5

Opakowania ze szkła

7

5

9

Odpady ulegające biodegradacji

7

5

2

2

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

Zmieszane odpady komunalne

11,25

9,23

6,20

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

4

2

6

Opakowania z papieru i tektury

4

2

6

Opakowania ze szkła

8

6

10

Odpady ulegające biodegradacji

7

5

2

3

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Zmieszane odpady komunalne

4,18

2,16,30

13,27

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

4

2

6

Opakowania z papieru i tektury

4

2

6

Opakowania ze szkła

8

6

10

Odpady ulegające biodegradacji

7

5

2

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

MIESIĄC

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

4

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW

Zmieszane odpady komunalne

9

7

4

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

14

12

16

Opakowania z papieru i tektury

14

12

16

Opakowania ze szkła

21

19

23

Odpady ulegające biodegradacji

21

19

23

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

Zmieszane odpady komunalne

16

14

12

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

15

13

17

Opakowania z papieru i tektury

15

13

17

Opakowania ze szkła

22

20

24

Odpady ulegające biodegradacji

22

20

24

6

CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

Zmieszane odpady komunalne

23

21

18

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

16

14

18

Opakowania z papieru i tektury

16

14

18

Opakowania ze szkła

23

21

25

Odpady ulegające biodegradacji

23

21

25

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

Zmieszane odpady komunalne

24

22

25

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

17

15

19

Opakowania z papieru i tektury

17

15

19

Opakowania ze szkła

24

22

26

Odpady ulegające biodegradacji

24

22

26

 

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach podaje terminy odbioru odpadów z terenu Miasta Krośniewice:

 

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

Meble i odpady wielkogabarytowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ul. PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA 06.07.2020008.07.2020
Ul. POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO13.07.202015.07.2020
CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW22.06.202024.06.2020
Ul. ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA20.07.202022.07.2020

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach podaje terminy odbioru odpadów z terenu Gminy Krośniewice:

 

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

Meble i odpady wielkogabarytowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW 08.06.202010.06.2020
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE15.06.202017.06.2020
CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW22.06.202024.06.2020
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY25.06.202029.06.2020

Zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwałą nr XVI/98/19 Rady Miejskiej W Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

17 zł - 

zbiórka odpadów w sposób selektywny

34 zł - 

stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny


Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Odpłaty za odpady prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego:

05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta Krośniewice w 2020 roku

 

TRASA

 

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

MARZEC

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

1

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

10

24

9

 

9

 

30

 

12

 

2

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

13

27

10

10

31

12

3

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

6

20

10

10

31

12

 

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

ROK 2020

MIESIĄC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

1

PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA

Zmieszane odpady komunalne

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

2

7

4

2

6

Opakowania z papieru i tektury

2

8

4

2

6

Opakowania ze szkła

6

4

8

6

10

Odpady ulegające biodegradacji

9

7

4

9

6

2

POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO

Zmieszane odpady komunalne

10,24

8,22

5,19

3,17,31

14,28

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

3

8

5

3

7

Opakowania z papieru i tektury

3

8

5

3

7

Opakowania ze szkła

 

7

5

9

7

11

Odpady ulegające biodegradacji

9

7

4

9

6

3

ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA

Zmieszane odpady komunalne

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

3

8

5

3

7

Opakowania z papieru i tektury

3

8

5

3

7

Opakowania ze szkła

7

5

9

7

11

Odpady ulegające biodegradacji

9

7

4

9

6

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW

MARZEC

ZMIESZANE

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER

SZKŁO

BIO

4

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW

17

16

16

23

23

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

25

17

17

24

24

6

CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

26

18

18

25

25

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

30

19

19

26

26

 

 

TRASA

MIEJSCE ODBIORU

ODPADÓW

RODZAJ

ZBIERANYCH ODPADÓW

ROK 2020

MIESIĄC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

4

SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW

Zmieszane odpady komunalne

14

12

9

16

13

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

14

11

15

13

17

Opakowania z papieru i tektury

14

12

15

13

17

Opakowania ze szkła

20

18

22

20

24

Odpady ulegające biodegradacji

20

19

22

20

24

5

TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

Zmieszane odpady komunalne

16

14

18

21

18

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

15

12

16

14

18

Opakowania z papieru i tektury

15

13

16

14

18

Opakowania ze szkła

21

19

23

21

25

Odpady ulegające biodegradacji

21

20

23

21

25

6

CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

Zmieszane odpady komunalne

28

21

23

27

20

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

16

13

17

15

19

Opakowania z papieru i tektury

16

14

17

15

19

Opakowania ze szkła

22

20

24

22

26

Odpady ulegające biodegradacji

22

21

24

22

26

7

WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

Zmieszane odpady komunalne

29

26

29

29

20

Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe

17

14

18

16

20

Opakowania z papieru i tektury

17

15

18

16

20

Opakowania ze szkła

23

21

25

23

27

Odpady ulegające biodegradacji

23

22

25

23

27

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i odpady wielkogabarytowe
  • worki po nawozach,
  • folie po kiszonkach,
  • zużyte opony,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tekstylia i odzież
  • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.

 

 

Jak segregować odpady?

Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Podstawy prawne

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwała nr XXX/168/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na Zapoczątkowuje pobieranie plikustronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.


Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice za rok 2018