główna zawartość strony
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem NR 49.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach będzie przyjmował interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji zgonów.

Informacje i druki dotyczące:

  • Urodzenia,Małżeństwa, Zgonu,
  • Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • Spraw meldunkowych,

dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.obywatel.gov.pl


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Link prowadzi do podstrony związanej z danym tematem


Podatki

Podatek od środków transportowych Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek rolny Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej