główna zawartość strony

sesja XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

ważne XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 22.01.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Zapraszamy na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej ... XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
polowanie Zgłoszenie polowania zbiorowego

Zgłoszenie polowania zbiorowego

Środowisko | 23.01.2020

W dniach 25-26 stycznia 2020 r. na terenie OHZ ZG PZŁ Krośniewice (obwody 2 i 239), tereny gmin powiatu kutnowskiego: Dąbrowice, Nowe Ostrowy, Krośniewice oraz powiatu kolskiego: Chodów, odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem 12 myśliwych na zwierzynę grubą i drobną.

...

Czytaj więcej ... Zgłoszenie polowania zbiorowego
Krośniewice Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program współpracy Gminy Krośniewice z...

NGO - informacje | 23.01.2020

Uchwała nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Czytaj więcej ... Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
Krośniewice Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku