główna zawartość strony

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci...

Rolnictwo | 28.03.2019

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji w załączniku

Czytaj więcej ... Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
e-PIT Twój e-PIT

Twój e-PIT

Ogłoszenia | 28.03.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie serdecznie zaprasza Seniorów na spotkanie z pracownikami Działu Obsługi Bezpośredniej.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w godzinach od 900 do 1300 urzędnicy udzielać będą porad jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT aby złożyć zeznanie,...

Czytaj więcej ... Twój e-PIT

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 26.03.2019

W dniu 26 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 53/2019 ogłosił wyniki wyboru i przyznania kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć  z zakresu sportu w 2019 roku

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników
Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

Ogłoszenia | 19.03.2019

Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu „Równać Szanse”, Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

 

 

 

Czytaj więcej ... Program „Równać Szanse”

.

Ogłoszenia | 18.03.2019

interesanci

Czytaj więcej ... .

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 15.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 44/2019 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, ogłoszonego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza...

Czytaj więcej ... Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników
Fundusze Europejskie Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Ogłoszenia | 15.03.2019

W piątek 15 marca 2019 r. odbyły się bezpłatne konsultacje w sprawie informacji o Funduszach Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Czytaj więcej ... Zapytaj o Fundusze Europejskie

Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach...

Ogłoszenia | 14.03.2019

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach VII kadencji 2018 - 2022, uroczyste ślubowanie złożył Mieczysław Król, który na radnego został wybrany 10 lutego w wyborach uzupełniających – jest to jego szósta kadencja.

Czytaj więcej ... Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach

.

Ogłoszenia | 08.03.2019

Czytaj więcej ... .