główna zawartość strony

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 26.03.2019

W dniu 26 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 53/2019 ogłosił wyniki wyboru i przyznania kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć  z zakresu sportu w 2019 roku

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników
Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

Ogłoszenia | 19.03.2019

Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu „Równać Szanse”, Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

 

 

 

Czytaj więcej ... Program „Równać Szanse”

.

Ogłoszenia | 18.03.2019

interesanci

Czytaj więcej ... .

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 15.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 44/2019 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, ogłoszonego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza...

Czytaj więcej ... Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników