główna zawartość strony

30 WRZEŚNIA MIJA TERMIN WNIESIENIA III RATY OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU!

Burmistrz Krośniewic przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krośniewice, że 30 września 2021 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak opłaty III raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłat należy dokonywać:

w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Kasa czynna w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od 8:00 do 14:00, w środę od 8:00 do 15:00, w piątek od 8:00 do 13:00 lub przelewem na rachunek bankowy BS Krośniewice: NR: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010