główna zawartość strony

82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939r. to data niezwykle ważna dla polskiej historii. Tego dnia o świcie Niemcy dokonali ataku na nasz kraj bez wypowiedzenia wojny, ostrzeliwując Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein i bombardując Wieluń.

Potem, 17 września przyłączyli się do nich Rosjanie, gdy Armia Czerwona złamała pakt o nieagresji łączący Polskę i ZSRR. Tak zaczęła się gehenna narodu polskiego. Kolejnych 6 lat to czas okupacyjnego terroru, łapanek, wywózek do obozów koncentracyjnych, ale też czas walki poprzez aktywność polskiego podziemia i udział naszych rodaków w działaniach na wielu frontach II wojny.

82. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono w Krośniewicach 1 września o godz. 17.00. Włodarze gminy, poczty sztandarowe, delegacje mieszkańców złożyły hołd ofiarom cywilnym i wojskowym, odwiedzając miejsca pamięci. W gronie uczestników uroczystości byli burmistrz Katarzyna Erdman, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kępisty (w składzie pocztu sztandarowego), ks. dziekan Tomasz Jackowski, radni, delegacje szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach, Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Burmistrz Katarzyna Erdman zabrała głos na początku uroczystości, przypominając zebranym o rocznicy i bohaterach czasu wojny. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przy mogile Więźniów Politycznych, przy pomniku Pomordowanych i Zaginionych na Wschodzie oraz przy tablicy upamiętniającej krośniewickich kolejarzy minutą ciszy uczczono wojenne ofiary, a ks. Tomasz Jackowski poprowadził modlitwę w ich intencji. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

O godz. 18.00 w kościele parafialnym odbyła się Msza święta z udziałem władz gminy i pocztów sztandarowych oraz mieszkańców. W kazaniu ks. dziekan Tomasz Jackowski zwrócił uwagę na znaczenie pamięci historycznej dla społeczności lokalnej i całego narodu, na słabnącą z upływem czasu świadomość grozy wojny i ogromu cierpienia, które się z nią wiąże. Potrzebne jest przypominanie o przeżyciach i poświęceniu wojennego pokolenia, które samo o osobie mówi już coraz rzadziej, bo nieliczni jego przedstawiciele są jeszcze wśród nas.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieGaleria zdjęć