główna zawartość strony

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W GMINIE KROŚNIEWIC

13 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, Pani Agnieszka Anna Tylak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagog oraz Pani Anna Barbara Bartniak – nauczyciel fizyki i plastyki kilka dni wcześniej pozytywnie zaliczyły egzamin otrzymując tym samym prawo otrzymania mianowania.

Aktu wręczenia, w imieniu Burmistrza Krośniewic Katarzyny Erdman, dokonała Pani Renata Brygier, Sekretarz Gminy.

Dokument jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.