główna zawartość strony

BON – APETYT NA ROZWÓJ Nie przegap szansy!!!

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://larr.pl/bony/

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych o dowolnej tematyce i zakresie – wszystkie usługi szkoleniowe zależne są tylko od Państwa aktualnego zapotrzebowania.

 

 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A jako partner Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt zatytułowany ,,Bon – apetyt na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jest to program mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę, odział lub filię na terenie województwa łódzkiego.

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie.

Dofinansowanie wynosi:

  • 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych
  • 70% dla średnich przedsiębiorstw
  • maksymalnie 3000 zł na 1 pracownika (wraz z wkładem własnym)
  • maksymalnie 30 000 zł na 1 przedsiębiorstwo (wraz z wkładem własnym)

Każdy Bon rozwojowy posiada określoną datę ważności 2 miesięcy oraz wartość 60 zł.

 

Jednakże jeden Bon rozwojowy uprawnia do skorzystania z:

  • 1 godziny usługi szkoleniowej lub,
  • ½ godziny usługi doradczej lub,
  • 3 godzin studiów podyplomowych 

My oferujemy możliwość skorzystania z jednego lub z kilku szkoleń do limitu 50 godzin na osobę.

Każdy z pracowników może realizować szkolenie o innej tematyce Natomiast nie ma obowiązku aby tematyka tych szkoleń była związana z działalnością firmy może być całkowicie dowolna .

Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Wybierając usługę należy zwrócić uwagę, że dofinansowane w ramach projektu są te usługi, które oznaczone są w BUR jako,, współfinansowane z EFS”.

 

Przed złożeniem wniosku w pierwszej kolejności prosimy o zarejestrowanie firmy w BUR - Baza usług rozwojowych.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://bony.larr.lodz.pl/ BON – APETYT NA ROZWÓJ.

 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty dofinansowań usług rozwojowych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

 

 

plakat