główna zawartość strony

„Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Krośniewice

Burmistrz Krośniewic serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 lipca 2021 r. (wtorek) w godz. 12:00-14.00, w budynku Gminnego Centrum Kultury OSPa ul. Targowa 15, w trakcie którego będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Więcej informacji o programie na stronie programu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieCzyste powietrze.

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3, w pokoju nr 8, znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”. Informacje można pozyskać również pod nr tel. 024 252-31-43, email: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieczystepowietrze@mzgkim.pl

 

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman