główna zawartość strony

Dowóz dzieci do szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkola oraz Rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III

Uprzejmie informuję, że dowóz dzieci do szkół i przedszkola z dniem 18 stycznia 2021 roku będzie odbywał się na podstawie kwartalnych harmonogramów obowiązujących od 2 września 2020 r.

Na rok szkolny 2020/2021 ww. harmonogramy znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w zakładce Edukacja Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[LINK]