główna zawartość strony

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

W związku z brakiem opadów na naszym terenie Burmistrz Krośniewic informuje, że powiadomił Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - suszą.

Wartość klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin w Polsce opracowuje zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa - Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W Gminie Krośniewice wskaźnik bilansu wodnego poniżej normy ustalono dla roślin zlokalizowanych na najniższych glebach (kategoria I i II według bilansu wodnego):

I kategoria to gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty;

II kategoria to lekkie, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Wobec powyższego szacowanie szkód, może następować tylko na glebach lekkich i średnich i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w komunikacie Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach, aktualnie są to:

  1. na glebach kategorii I (klasa bonitacyjna VI i V) uprawy: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;
  2. na glebach kategorii II (klasa bonitacyjna IVb) uprawy: zboża jare.

Pomimo tego, iż komunikat Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach wskazuje zagrożenie suszą tylko w wyżej wymienionych gatunkach roślin uprawnych, można również zgłaszać szkody, które wystąpiły w uprawach okopowych na klasach bonitacyjnych VI, V, IVb. Jeżeli w piątym okresie raportowania będą wskazane, uprawy okopowe będą również szacowane.