główna zawartość strony

INFORMACJA dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491 i 522) oraz Zarządzeniem Nr 49.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r., uprzejmie informujemy:

zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, przy czym w dniu 10 kwietnia 2020 r. do godz.14-ej) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Otwiera program do wysyłania emailibiurorady(at)krosniewice.pl.

Nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

  • Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń udzielane są pod numerem telefonu: 24 252 30 24