główna zawartość strony

Informacje na temat strajku nauczycieli w gminie Krośniewice

W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. (w godz. 730-1530) ogólnopolskim strajkiem nauczycieli:

  • dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach informuje, że nauczyciele zapewnią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie trwania protestu (strona internetowa szkoły: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniesp1.krosniewice.pl);
  • dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem informuje, że nauczyciele zapewnią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie trwania protestu (strona internetowa szkoły: www.spnowe.wikom.pl);
  • dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach informuje, że nauczyciele zapewnią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie trwania protestu (strona internetowa szkoły: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezs1.krosniewice.pl);
  • dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach, ze względu na udział 100% kadry w strajku, gwarantuje opiekę tylko tym dzieciom, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie (strona internetowa szkoły: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemp.krosniewice.pl);
  • egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z planem bez żadnych zakłóceń.

Proszę o bieżące śledzenie stron internetowych szkół i przedszkola.