główna zawartość strony

Komunikat - autobusy szkolne

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie Prawni
dzieci powyżej 4. roku życia i uczniów dojeżdżających do szkół/przedszkola
autobusem szkolnym

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, bardzo proszę o zapewnienie dzieciom i młodzieży maski, maseczki, przyłbicy itp. w celu bezpiecznego przewozu do i ze szkoły/przedszkola a przede wszystkim zachowania reżimu sanitarnego obowiązującego w okresie trwania epidemii.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.).