główna zawartość strony

Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 

 

Nabór wniosków: 16.01.2018 – 28.02.2018

Budżet: 5 000 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Więcej informacji na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje