główna zawartość strony

Konkurs na wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Województwa Łódzkiego!

30 czerwca br. ogłoszono konkurs na wybór Operatorów, którzy będą realizować projekty z zakresu Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Województwa Łódzkiego (PSF WŁ).

Nabór wniosków: 2 sierpnia 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.

PSF WŁ umożliwia MŚP i ich pracownikom samodzielny wybór usług rozwojowych (z oferty Bazy Usług Rozwojowych) odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy. PSF w województwie łódzkim jest realizowany z wykorzystaniem bonów rozwojowych uprawniającym przedsiębiorców i ich pracowników do wyboru i uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

Alokacja na konkurs wynosi 80 132 541,17 PLN.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2019 r.. Minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach projektu musi wynieść 2700. Projekty muszą być skierowane do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego.

Szczegóły konkursu na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1843-poddzialanie-x-2-1-konkurencyjnosc-przedsiebiorstw-i-ich-pracownikow

Zachęcamy do aplikowania!