główna zawartość strony

Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 2.2020 z dnia 20.01.2020 r. ogłosił konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Krośniewice, w zakresie treści projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.