główna zawartość strony

[ŁARR] Spotkania informacyjne "Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego"

W sierpniu zeszłego roku odbył się cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych "Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego" zorganizowany przez ŁARR. Były to spotkania informacyjne w każdym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem (ponad 500 gości) przyczyniło się do zorganizowania kolejnych spotkań w sierpniu 2021 roku.

Podczas tegorocznych, sierpniowych spotkań zaprezentują swoje formy wsparcia poniższe instytucje i firmy:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu
  • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Terminy i informacje o spotkaniach dostępne są na stronie:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.larr.pl/spotkania-informacyjne-2021

Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju biznesu w województwie łódzkim.