główna zawartość strony

[LO w Krośniewicach] Aktywna tablica

Burmistrz Krośniewic informuje, że na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Łódzkiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Gmina Krośniewice otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach w łącznej wysokości 14 000,00 zł.

W ramach niniejszego programu zakupione zostaną 3 interaktywne monitory dotykowe.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 17 500,00 zł

Kwota wsparcia z programu rządowego wynosi: 14 000,00 zł

Wysokość finansowego wkładu własnego wynosi: 3 500,00 zł.