główna zawartość strony

[MGOPS] Zasiłek celowy na zakup żywności

Burmistrz Krośniewic informuje, iż Seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, składając wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

Osoba czy też rodzina musi spełniać warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj.:


- 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej, - 792,00 zł dla osoby w rodzinie.


- 792,00 zł dla osoby w rodzinie.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach dzwoniąc na numer 24 25 23 545 w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski składać można:

-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

- pocztą tradycyjną,

- poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy wejściu do siedziby MGOPS w Krośniewicach.

 

Wnioski składać należy na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej informacji ale akceptowalne będą również wnioski sporządzone odręcznie a zawierające informacje wskazane we wzorze.