główna zawartość strony

Nowy serwis internetowy ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

Serwis dostępny jest pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gospodartstwopolska.pl.Informacje zamieszczone na stronie są kierowane do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z problemami obejmującymi tę problematykę.