główna zawartość strony

Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych

Zapraszamy na konferencję poświęconą chorobie Alzheimera, pt. „Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych".

W tym roku poruszony zostanie temat choroby otępiennej u osób młodych, które tracą pamięć, orientację i nie wiedzą co jest przyczyną tego stanu. Jest to temat mało znany, ale dla wielu rodzin bardzo ważny i trudny.

Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, ul. Długa 23/25.

W wydarzeniu można uczestniczyć także online, wchodząc na link: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://us02web.zoom.us/j/5012414420

Bardzo prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailowo na adres Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniealzheimer@brpo.gov.pl lub telefonicznie 22 55 17 985 do dnia 10 września br.

Ze względu na pandemię ilość miejsc na sali jest ograniczona – o udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń.

„Porozmawiajmy–jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych” PROGRAM

  • Powitanie –Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska iKomisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński,prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;
  • Działania RPO na rzecz osób żyjących z chorobą Alzheimera–prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich;➢Problemy z diagnozowaniem i leczeniem ludzi młodych i w średnim wieku –prof.Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog, neuropatolog;
  • Młodzi z chorobą otępienną na świecie–prof. Tomasz Gabryelewicz –prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego;
  • Przerwa ok. 12.25 –12.35;
  • Młodzi z rozpoznaniem otępienia w polskich realiach–drEdyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska;
  • Problemy związane z zatrudnieniem i prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego –Dorota Siwiec, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w BRPO, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO;
  • Co zamiast ubezwłasnowolnienia –prezentacja broszury „Otępienie (demencja) –problemy prawne” (link do broszury) –Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;
  • Podsumowanie–prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich;
  • Zakończenie –Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska,członkini Alzheimer Polska iKomisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych wBRPO;

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link:
https://us02web.zoom.us/j/5012414420

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy