główna zawartość strony

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Krośniewice uprzejmie informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. podpisała z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gmin w ramach 1 i 2 modułu programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objecie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz dowozu posiłków.

Wysokość dotacji jaką otrzyma Gmina, to kwota:

  1. 263 286 zł na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych;
  2. 14 500 zł na dowóz posiłków.

 

Realizatorem zadania jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.