główna zawartość strony

"Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do zespołu parkowo – zamkowego w Oporowie w dniach 16 i 17 czerwca 2017 roku na imprezę historyczną pt. "Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”.

Jest to wydarzenie o charakterze rozrywkowo – edukacyjnym adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, a szczególnie do dzieci i młodzieży.

Anna Majewska – Rau, Dyrektor Muzeum – Zamku w Oporowie