główna zawartość strony

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podpisała umowę na dofinansowanie budowy sieci hot-spotów WIFI w ramach projektu:

„Publiczny Internet w Gminie Krośniewice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Całkowita wartość Projektu wynosi 64 368,00 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie: 54 712,80 zł , z budżetu państwa w kwocie: 9 655,20 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do dnia 30.06.2021 r.

Otrzymanie dotacji na budowę hot-spotów pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach użyteczności publicznej. Gmina zaproponowała poniższe lokalizacje:

  1. Tereny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach;
  2. Teren przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach;
  3. Otoczenie Hali sportowej w Krośniewicach;
  4. Teren siłowni zewnętrznej przy ul. Kwiatowej w Krośniewicach;
  5. Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw przy MGOPS w Krośniewicach;
  6. Placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach;
  7. Skwer Miejski w centrum Krośniewic;
  8. Świetlica Osiedlowa im. gen. W. Andersa na Błoniu.

Rusza procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę zadania inwestycyjnego.