główna zawartość strony

Program „Równać Szanse”

Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu „Równać Szanse”, Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne