główna zawartość strony

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Uwaga! SMOG W dniu 19 stycznia 2021 r. na części woj. łódzkiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3) Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPowiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu