główna zawartość strony

Spotkania ze zdrowiem

Grypa. Wciąż duży problem zdrowia publicznego. Wciąż duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), w sezonie 2016/2017 stwierdzono w Polsce 3 793 770 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, 13 779 hospitalizacji oraz 24 zgony z powodu powikłań pogrypowych.

Z początkiem września rozpoczął się kolejny sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Grypa, pozornie błaha, grozi bardzo poważnymi powikłaniami (m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia), które mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Najlepszym zabezpieczeniem jest szczepionka. W tym roku po raz pierwszy można skorzystać ze szczepionek czterowalentnych, które zapewniają najszerszą możliwą ochronę przed grypą. Czym jest grypa? Jak działa szczepionka? Jakie są inne drogi profilaktyki? Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na wykład „Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą”, który odbędzie się 12 października br., o godz. 12.00, w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, przy ul. Wodnej 40. Wprowadzeniem do wykładu będzie wystąpienie dr n. med. Urszuli Sztuka-Polińskiej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Prelekcję wygłosi mgr Paulina Zymiera, pracownik Oddziału Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Po wystąpieniach – czas przewidziany na dyskusję.

„Szczepienie – najlepsza ochrona przed grypą” będzie XXVIII „Spotkaniem ze Zdrowiem”. Organizatorem tego cyklu wykładów jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi. Spotkania mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Kierowane są do mieszkańców woj. łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym stylem życia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa – nr tel.: 42 25 36 302 lub e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiredakcja(at)pis.lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat „Spotkań ze Zdrowiem” na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.pis.lodz.pl