główna zawartość strony

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH INFORMUJE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE W GODZINACH 9:00 – 14:00 W DNIACH:

  • 14 września 2021R. – OD NUMERU 1247 DO NUMERU 1330
  • 15 września 2021R. – OD NUMERU 1331 DO NUMERU 1410
  • 16 września 2021R. – OD NUMERU 1411 DO NUMERU 1500
  • 17 września 2021R. – OD NUMERU 1501 DO NUMERU 1618

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie wydawana:

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach – garaż Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

  • Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych
  • Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tą osobę za okazaniem dowodu osobistego – wzór upoważnienia do odbioru w MGOPS Krośniewice