główna zawartość strony

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Urząd Miejski w Krośniewicach organizuje transport dla osób, które będą chciały się zaszczepić przeciw COVID-19, ale mają problem z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień na terenie miasta.

Transport taki przeznaczony będzie dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (ruchowe) lub N (neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienie dla osób powyżej 80 roku życia, od 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia br.

Zgłoszenia dot. organizacji transportu do punktu szczepień należy dokonywać bezpośrednio w przychodni NZOZ Medical w Krośniewicach, ul. Poznańska 18/20, 99-340 Krośniewice pod nr telefonu (24) 252 50 01 w momencie zgłoszenia na szczepienie.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu udzielane są pod nr tel. 601 354 469 w godzinach 8:00-15:00 pon. – czw. i w godz. 8:00-14:00 pt.

Niezbędne informacje, jakie należy podać w trakcie zgłoszenia to:

  • dane osobowe – imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu do opiekuna osoby niepełnosprawnej lub osoby towarzyszącej seniorowi,
  • nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie potrzeby niniejszego transportu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dowozu osoby do punktu szczepień na terenie Gminy Krośniewice.