główna zawartość strony

Transport na szczpienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Przypominamy, iż Burmistrz Krośniewic organizuje transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla:

  1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schodzeniami;
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień

Transport realizowany jest na terenie Gminy Krośniewice. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż 20 km od granic Gminy.

Zgłoszenie dot. organizacji transportu do punktu szczepień należy dokonywać bezpośrednio w przychodni NZOZ Medical w Krośniewicach, ul. Poznańska 18/20 99-340 Krośniewice, pod numerem telefonu (24) 252 50 01 w momencie głoszenia na szczepienie.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu udzielane są pod nr tel. 601 354 469 od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 15:00 i w piątki w godz. 8:00 - 14:00.

Niezbędne informacje, jakie należy podać w trakcie zgłoszenia to:

  • dane osobowe - imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu do opiekuna osoby niepełnosprawnej lub osoby towarzyszącej seniorowi,
  • nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie potrzeby niniejszego transportu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dowozu osoby do punktu szczepień na terenie Gminy Krośniewice.