główna zawartość strony

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

W dniu 2 kwietnia 2020 r Burmistrz Krośniewic ogłosił Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr  53.2020 unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia