główna zawartość strony

Uruchomienie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o planowanym uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że rozważamy możliwość otworzenia tych placówek. Niemniej jednak z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego w załączeniu oświadczenia oraz dostarczenie go drogą elektroniczną do:

  1. Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na adres: Otwiera program do wysyłania emailiprzedszkolekros(at)poczta.internetdsl.pl; lub
  2. Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem na adres: Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)sp-nowe.krosniewice.pl

w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12.00

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które również przekazuję w załączeniu.

O ostatecznej decyzji poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz wyżej wymienionych placówek.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Załączniki:

  1. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie
  2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOtwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN
  3. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf
  4. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji word