główna zawartość strony

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W niedzielę, 15 stycznia po raz 25. w Polsce, po raz 18. w Krośniewicach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki organizowanej w ramach XXV Finału było pozyskanie funduszy w celu ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

W tym roku do puszek Mieszkańcy Gminy Krośniewice wrzucili 16 194,54 zł. Tegoroczny Sztab utworzony został przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach.

Zbiórka w terenie rozpoczęła się 15 stycznia o godz. 8:00. 20 wolontariuszy z puszkami WOŚP, pełni zapału, z uśmiechem na ustach wyruszyło kwestować na terenie Miasta i Gminy. Koordynacją działań kwestarskich zajęły się w tym roku Pani Agnieszka Kolasińska i Pani Dorota Klarzak. Wolontariuszy wspierali strażacy z OSP Krośniewice i OSP Kajew oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Występy sceniczne na terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach rozpoczęły się o godz. 18:00. Prezentacje taneczne oraz wokalne poprzedziła licytacja, którą bardzo sprawnie poprowadziła Pani Jolanta Zagajewska. Na zgromadzonych widzów czekała niespodzianka w postaci tortu z racji podwójnego jubileuszu WOŚP: 25 lat w Polsce oraz 18 lat w Krośniewicach. Po pełnej emocji aukcji swoje talenty prezentowali uczniowie szkół z terenu gminy. I tak kolejno: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach zaprezentowali taniec breakdance oraz piosenki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem zaprezentowali pastorałki oraz tańce ludowe: Krakowiaka i Oberka. Zespół muzyczny Koliber reprezentował Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach. Swoje zdolności wokalne zaprezentował również Jakub Górski- uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach. Po wstępach dzieci i młodzieży ze szkół wystąpiła Kapela Krośniewiacy, która również w tym roku zgodziła się umilić czas Wolontariuszom, ale także przybyłym na tereny rekreacyjne Gościom . 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyło tradycyjnie Światełko do Nieba, czyli pokaz sztucznych ogni, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwał Pan Jerzy Borzuchowski wraz ze współpracownikami.

Działania w ramach WOŚP opierają się na pracy wolontariuszy – zarówno tych, którzy kwestują na ulicach, jak i tych, którzy wykonują ciężką pracę organizacyjną (m.in. przygotowanie sceny, zapewnienie programu, pozyskanie ciast, praca w kuchni, liczenie zebranych pieniędzy, porządkowanie pomieszczeń). Gdyby nie osoby, które zechciały poświęcić swój czas i swoją pracę, nie byłoby kolejnego udanego Finału. Szczególnie dziękujemy młodym mieszkańcom gminy, którzy zaprezentowali się na scenie, ponieważ właśnie charytatywnymi występami powinna cechować się WOŚP, a nie koncertami zakupionymi za bajońskie sumy.

Ogółem na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku przekazana zostanie kwota 16 194, 54 zł (łączna suma, pochodząca ze zbiórki ulicznej, imprezy zamkniętej, wpłat dokonanych przez szkoły, firmy, radnych Rady Miejskiej). Sztab WOŚP, po rozliczeniu zbiórki z Fundacją, kończy swoją działalność. W imieniu Sztabu dziękuję wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przeprowadzenia wszelkich działań finałowych, zachęcając jednocześnie kolejnych mieszkańców do podjęcia trudu w przyszłym roku.

Gracjan Wiśniewski Szef Sztabu WOŚP nr 4409 w Krośniewicach

W przygotowaniu i realizacji 25. Finału WOŚP wzięli udział: - wolontariusze kwestujący do puszek; koordynacja – Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Dorota Klarzak:

 • Julia Augustynek
 • Wiktoria Błaszczyk
 • Wiktoria Chojnacka
 • Bożena Drążkiewicz
 • Klaudiusz Dzięgielewski
 • Jakub Górski
 • Klaudia Jędrzejczak
 • Magdalena Kikosicka
 • Karolina Kołodziejczak
 • Julia Kowalska
 • Miłosz Matusiak
 • Wiktoria Pietrzak
 • Zuzanna Pilatowicz
 • Małgorzata Stajewska
 • Paulina Wiśniewska
 • Hubert Witczak
 • Oliwia Wlaźińska
 • Julia Wojciechowska
 • Julia Suska
 • Julia Gabrychowicz
 • Emil Jóźwiak
 • Aleksandra Jakubiak
 • Wiktoria Bzdurska
 • Katarzyna Nowak

Zbiórkę na rzecz WOŚP przeprowadzili:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
 • Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach
 • Szkoła Podstawowa im. gen Władysława Andersa w Nowem
 • Przedszkole w Krośniewicach
 • Radni Rady Miejskiej (10) 

- strażacy OSP w Krośniewicach (ochrona wolontariuszy):

 • Jakub Błaszczyk
 • Marcin Firaza
 • Kamil Wojciechowski 

- strażacy OSP w Kajewie (ochrona wolontariuszy):

 • Krzysztof Cichacz
 • Marian Cichacz
 • Józef Urbański
 • Robert Urbański 

- Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (ochrona wolontariuszy):

 • Małgorzata Katarzyńska
 • Marzena Kurantkiewicz
 • Ewa Miszewska
 • Katarzyna Stasiak 

- artyści, którzy ubogacili Finał swoim występem:

 • kapela Krośniewiacy,
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach,
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem,
 • Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach; 

- wolontariusze pracujący w sztabie, przy organizacji i realizacji Finału:

 • Julianna Barbara Herman
 • Jakub Krygier
 • Katarzyna Miziołek
 • Agnieszka Kolasińska
 • Dorota Klarzak
 • Beata Czerwińska
 • Beata Sochala
 • Bożena Górska
 • Dorota Górska
 • Jacek Chrzanowiecki
 • Jadwiga Piotrowska
 • Jerzy Borzuchowski
 • Jolanta Zagajewska
 • Julita Szczepankiewicz
 • Leonard Cieśliński
 • Małgorzata Przygodzka
 • Marek Smolczewski
 • Paweł Górnik
 • Piotr Rytkowski
 • Waldemar Herłaziński
 • Waldemar Hyzopski
 • Violetta Kotlińska 

- sponsorzy WOŚP 2016 r.

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach,
 • Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Krośniewicach,
 • Usługi transportowe Waldemar Borzuchowski;
 • LEIBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa LW ,,Przyszłość” Krośniewice,
 • Bank Spółdzielczy w Krośniewicach; 

- firmy i prywatni ofiarodawcy, którzy udzielili wsparcia rzeczowego:

 

 • Piekarnia Krośniewice – P.P. Iwona i Cezary Jeziorscy,
 • Klub sportowy „Krośniewianka”- piłka na aukcję,
 • Pan Tomasz Bobrowski- scena;
 • Barbara Herman- art. spożywcze;

- Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy:

 

 • Anna Banasiak
 • Zbigniew Kacprowicz
 • Grażyna Sochacka
 • Waldemar Pietrzak
 • Katarzyna Miziołek

- wolontariuszki wchodzące w skład komisji, która przeliczała pieniądze:

 • Beata Mitlas
 • Anna Prokopiak
 • Katarzyna Rytkowska
 • Monika Rytczak
 • Jolanta Bawej
 • Teresa Frontczak
 • Renata Stokfisz
 • Jadwiga Łuczak
 • Krystyna Grabska 

- Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach, który udzielił pomocy organizacyjnej, użyczając pomieszczeń i sprzętu;

- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, którzy udzielili pomocy użyczając pomieszczeń;

- pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy przygotowali i pomogli przy porządkowaniu terenu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Szef Sztabu Krośniewickiego WOŚP

Gracjan Wiśniewski