główna zawartość strony

WYPEŁNIJ ANKIETĘ - ZAPOTRZEBOWANIE NA ŻŁOBEK!

Burmistrz Krośniewic mając na względzie potrzebę organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Krośniewice na temat:

 

 

  • zapotrzebowania na żłobek w gminie,
  • sytuacji rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 na rynku pracy

Informacje jakie uzyskamy są niezbędne w celu podjęcia działań związanych z utworzeniem żłobka na terenie Gminy Krośniewice i pozyskania wsparcia na jego utworzenie ze źródeł zewnętrznych, jednakże w ostateczności może nie doprowadzić do jego utworzenia.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 14 września 2020 r. za pośrednictwem Zapoczątkowuje pobieranie plikuformularza on-line na adres: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl, Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)krosniewice.pl lub złożenie jej osobiście w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Druki są dostępne w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz na stronie Zapoczątkowuje pobieranie plikuwww.krosniewice.pl Aktualności oraz w zakładce Edukacja.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!