główna zawartość strony

XXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniet.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) na wniosek Burmistrza zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, na dzień 16 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krośniewice oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
 11. Zamknięcie obrad sesji.