główna zawartość strony

XXXV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1579 i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie1948 z Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie2017 r. poz. 730, poz 935) na dzień 25 lipca 2017 r. o godz. 1345 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krośniewicach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Zapoczątkowuje pobieranie plikuPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygany.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 dla Gminy Krośniewice.
  6. Zamknięcie obrad sesji.