główna zawartość strony

Zdalna szkoła +

Dziś do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach dotarły kolejne komputery zakupione z projektu grantowego "Zdalna szkoła+".

Komputery już jutro zostaną przekazane do krośniewickich szkół podstawowych, tj. 15 szt. dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, 15 szt. dla Szkoły Podstawowej im. gen. W. Andersa w Nowem oraz 1 szt. do Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jankowicach.

Zakup zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

zdalnaszkolaplus
zdalnaszkolaplus