główna zawartość strony

Zdalne lekcje w szkołach na terenie Gminy Krośniewice

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach

Za pomocą Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniedziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość. Osoby, które nie mają dostępu do dziennika elektronicznego proszę o przesłanie na adres skrzynki elektronicznej szkoły (Otwiera program do wysyłania emailiszkolajedynka1(at)poczta.onet.pl)swojego adresu e-mail z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem

Uczniowie będą otrzymywali czynności do wykonania i zadania przesyłane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Sposób wykonania poleceń, termin przesyłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesyłać wykonane prace będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

Za pomocą dziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji