główna zawartość strony

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z...

NGO - informacje | 08.11.2019

Burmistrz Krośniewic

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krośniewice do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy...

Czytaj więcej ... Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 26.03.2019

W dniu 26 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 53/2019 ogłosił wyniki wyboru i przyznania kwoty dotacji na wsparcie realizacji...

Czytaj więcej ... Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 15.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 44/2019 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...

Czytaj więcej ... Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

Nabór kandydatów na członków komisji...

NGO - konkursy | 06.02.2019

W dniu 5 lutego 2019 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 25/2019 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty...

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty