główna zawartość strony

baner - po lewej stronie: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa (obok logo)| po środku: Rzeczpospolita Polska (obok Flaga Polski)| po prawo: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (obok flaga Unii Europejskiej)

Tytuł projektu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

Termin realizacji projektu:

od 18.02.2020 - do 16.11.2020

Postęp rzeczowy:

Zrealizowano 27 szkoleń, w czasie których przeszkolono 324 osoby.

Wśród 324 przeszkolonych osób było ... os., które ukończyły 65 rok życia i ... os. z orzeczoną niepełnosprawnością.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach:

  • Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach,
  • Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem.

Zakupiono 24 laptopy (Lenovo IdeaPad C340 - matryca 14" dotykowa - AMD Ryzen 3 3200U - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Windows 10 Home)

Podjęte działania promocyjne:

  • Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalach społecznościowych, na tablicach ogłoszeń i przystankach autobusowych,
  • Plakaty w miejscach użyteczności publicznej,
  • Informacje o szkoleniach przekazano rodzicom na zebraniach szkolnych,
  • Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z przedstawicielami organizacji pozarządowych, OSP, członkami klubów, kół gospodyń wiejskich.

Informacje dodatkowe związane z projektem

Od 12 marca 2020 r. szkolenia zostały zawieszone ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Szkolenia wznowiono na początku czerwca. W dniu 23 sierpnia odbyły się ostatnie szkolenia w ramach projektu.