główna zawartość strony

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

1

Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice

NIP : 775-000-08-87
REGON: 610028437

p.o. Dyrektora : Cezary Jankowski

tel. 24 252 31 43
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailimzgkim(at)op.pl
serwis internetowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.mzgkim.pl