główna zawartość strony

herb Krośniewic Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i promocji zdrowia
herb Krośniewic Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Krośniewice Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Herb Krośniewice Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2021

Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie...

NGO - informacje | 18.03.2021

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 26.2021 r. z dnia 17 marca 2021 r. określił podmioty, które...

Czytaj więcej ... Przyznawanie kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2021