główna zawartość strony

Rada Miejska

LP. Nazwisko Funkcja
1.

Andrzej Bonawenturczak

Radny
2.

Magdalena Suska

Radny
3.

Andrzej Konwerski

Radny

4.

Jadwiga Piotrowska

Radny

5.

Mariola Łukomska

Radny

6.

Anna  Chmielecka

Wiceprzewodniczący Rady

7.

Beata  Czerwińska Radny

8.

Sławomir Kępisty

Przewodniczący Rady

9.

Marek Krysiak

Radny

10.

Wojciech Koczaski

Wiceprzewodniczący Rady

11.

Ewa Stolarczyk

Radny

12.

Krzysztof Trzeciak

Radny

13.

Adam Nowicki

Radny

14.

Mieczysław Król

Radny

15.

Irena Cieślińska

Radny

Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Konwerski Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Adam Nowicki Członek
4. Magdalena Suska Członek
5. Irena Cieślińska Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Krysiak Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Beata Czerwińska Członek
4. Mieczysław Król Członek
Sesja XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 26.03.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji obrad

W związku z zagrożeniem wynikającym z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8...

Czytaj więcej ... XX Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
kalendarz XIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 27.02.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania obrad sesji 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) zwołuję XIX sesję Rady...

Czytaj więcej ... XIX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
sesja XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 22.01.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania sesji

Zapraszamy na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul....

Czytaj więcej ... XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
sesja XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Sesje Rady Miejskiej | 13.01.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz § 12 ust. 1 Statutu...

Czytaj więcej ... XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach