główna zawartość strony

Rada Miejska

LP. Nazwisko Funkcja
1.

Marek  Smolczewski

radny
2.

Andrzej Bonawenturczak

radny
3.

Magdalena Suska

radny
4.

Andrzej Konwerski

radny

5.

Jadwiga Piotrowska

radny

6.

Mariola Łukomska

radny

7.

Anna  Chmielecka

Wiceprzewodniczący Rady

8.

Beata  Czerwińska radny

9.

Sławomir Kępisty

Przewodniczący Rady

10.

Marek Krysiak

radny

11.

Wojciech Koczaski

Wiceprzewodniczący Rady

12.

Ewa Stolarczyk

radny

13.

Krzysztof Trzeciak

radny

14.

Adam Nowicki

radny
15. Mieczysław Król radny
Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Andrzej Konwerski Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Adam Nowicki Członek
4. Magdalena Suska Członek
5. Marek Smolczewski Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Marek Krysiak Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Beata Czerwińska Członek
sesja VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 23.04.2019

VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) na dzień 29 kwietnia...

Czytaj więcej ... VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach...

Ogłoszenia | 14.03.2019

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach VII kadencji 2018 - 2022, uroczyste ślubowanie złożył Mieczysław Król, który na radnego został wybrany 10 lutego w wyborach uzupełniających – jest to...

Czytaj więcej ... Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach
kalendarz VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Sesje Rady Miejskiej | 01.03.2019

VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) na dzień 11 marca...

Czytaj więcej ... VI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
kalendarz V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Ogłoszenia | 23.01.2019

V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 30 stycznia 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1...

Czytaj więcej ... V sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach