główna zawartość strony

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną: tel. 24 - 355 - 71 -00 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział: tel. 887 877 690. INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

Aktualności dotyczące epidemii COVID-19

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek w całym kraju, a w województwie łódzkim - 1359. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

W województwie łódzkim najwięcej wniosków o odroczenie terminu płatności wpłynęło w II oddziale ZUS w Łodzi – 662, następnie w I oddziale ZUS w Łodzi – 502 i w tomaszowskim oddziale ZUS – 195 wniosków.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenia spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

„Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności" - wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje profesor.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. „Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez 3 miesiące.

„Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla wielu pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich świadczenia wypłacane z ZUS” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.

„Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa, będą realizowane priorytetowo i będą zautomatyzowane. Wychodzimy z założenia, że w tym trudnym czasie należy zrobić wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom” – podkreśla prezes Zakładu.

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa. „Skróciliśmy do 1 strony i maksymalnie uprościliśmy wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy” – wyjaśnia prof. Uścińska.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa łódzkiego

 

 

W celu uzyskania informacji w sprawach dot. Urzędu Stanu Cywilnego lub ewidencji ludności prosimy o kontakt pod nr telefonu (24) 252 30 24 (centrala), bądź drogą elektroniczną pod adresem Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl.

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

 

Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z Zarządzeniem NR 49.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach będzie przyjmował interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji zgonów.

Inform

 • Urodzenia, Małżeństwa, Zgonu,
 • Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • Spraw meldunkowych,

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

 

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(ZARZĄDZENIE NR 49.2020 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)

Jednocześnie informuję:

do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję, która wyjmowana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 i rejestrowana zgodnie z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

Przypominam:

Wszelkich wpłat należy dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Zachęcam także:

do kontaktu telefonicznego pod nr 24 252 30 24,

korzystania z platformy ePUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP),

korzystania z tradycyjnej drogi korespondencji lub e-mail.

Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Osoby powracające z zagranicy objęte są 14 dniową kwarantanną. Za ten okres mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe. W tym celu u płatnika zasiłku muszą złożyć specjalny wniosek.

Osoby przekraczające granicę, objęte obowiązkową kwarantanną, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, powinny złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny specjalne oświadczenie o obowiązkowym odbywaniu kwarantanny. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

Oświadczenie należy złożyć u właściwego płatnika zasiłku. W przypadku pracownika lub zleceniobiorcy będzie to odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oświadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie może być złożone elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy za okres kwarantanny i ZUS, mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku skrócenia kwarantanny lub zwolnienia z niej, należy o tym poinformować płatnika zasiłku.

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur.

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.

 • Chciałabym uspokoić naszych świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów i rencistów, a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek. Całkowity koszt dodatkowego rocznego świadczenia to prawie 12 mld zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba składać wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, których prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020 r. – dodaje profesor.

Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.

Przypominamy

W środę (18 marca) ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.

Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci - 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot(at)zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego 

 

 

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach informuje, że pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach nie przerywają pracy (sprawy będą załatwiane telefonicznie lub drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową). 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPełna treść komunikatu

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu.

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

 

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDane kontaktowe

Szanowni mieszkańcy, z uwagi na podwyższone ryzyko epidemiczne związane z koronawirusem oraz w trosce o Państwa i zdrowie dzieci uprzejmie prosimy o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Przepraszamy za niedogodności.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść komunikatu

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, z opłatą bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, mogą skorzystać z up

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z pomocy, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

 • Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości albo
 • Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, do wniosku musi dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. (Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.)

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże Zakładowi adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty trzeba przekazać z powrotem do ZUS. Można złożyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Jednak przedsiębiorca będzie musiał wysłać do Zakładu również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty nie zostaną przekazane w formie papierowej do ZUS, Zakład uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

 

Adresy oddziałów ZUS z województwa łódzkiego:

I oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds._ulg_i_umorzen_Lodz1(at)zus.pl; tel.: 42 638 26 76; II Inspektorat ZUS w Łodzi 42 638 20 59;

II oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_lodz2(at)zus.pl; tel.: siedziba II Oddziału w Łodzi 43 824 56 56 wew. 454; Inspektorat w Łodzi 42 638 21 74; 

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_tomaszow(at)zus.pl; tel. 44 726 36 05; Inspektorat ZUS w Piotrkowie Trybunalskim tel.: 44 646 84 34;

 

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez wnioskującego pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Więcej informacji lub pomoc związaną z wypełnieniem dokumentów można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych oddziałów znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl. w zakładce firmy, ulgi i umorzenia.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośniewicach od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania, będzie przyjmował odpady od osób, które uprzednio umówią termin z pracownikiem MZGKiM pod nr tel. 24 252 31 43.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 433), na terenie Miejskiego Targowiska w Krośniewicach ustanowiono czasowe ograniczenie (do odwołania) w prowadzeniu działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz w handlu detalicznym, najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 1. wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krośniewice, w związku z zagrożeniem koronawirusem, Burmistrz Krośniewic oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w okresie od 19 marca 2020 r. do odwołania oferują pomoc osobom starszym w wieku 60+, niepełnosprawnym, samotnym, nie posiadającym rodziny (bliższej i dalszej) w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych oraz leków.

W dniach od poniedziałku do piątku, do godz. 10:00

 • 24 252 35 45
 • 723 626 248

będzie można zgłaszać zapotrzebowanie podając listę niezbędnych zakupów.

Dostarczenie zakupów nastąpi tego samego dnia co złożenie zamówienia, do godziny 15:00

Płatności za zakupy można dokonać tylko gotówką.

Zakupy spożywcze i higieniczne dokonywane będą w wybranych sklepach na terenie Krośniewic:

 • PPHU "SYLVAN" Anna Gralak ("abc"), ul. Kolejowa 25B
 • LEVIATAN Henryk Wolski, ul. Kościuszki 6
 • P.U.H. DAR-POL Dariusz Antczak, ul. Parkowa, ul. Południowa 15

Zakup leków w aptekach na terenie Krośniewic.

Dodatkowych informacji odnośnie szczegółów, sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać pod ww. numerami telefonów

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. To numer 42 664 19 04

To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwoś

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,

oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.

 

Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

+48 695422338 +48 663114439 +48 782236442
+48 782277228 +48 663154463 +48 665386932

Burmistrz Krośniewic informuje, że zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) od 14 marca 2020 r. do odwołania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń. Zakazu nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Zakaz nie dotyczy zakładów pracy, dotyczy za to również zgromadzeń o charakterze religijnym. Warto pamiętać, że za jego złamanie grozi kara. Respektujmy ten zakaz, by chronić się wzajemnie i minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z Komunikatem Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania utrzymuje kontakt z interesantami na zasadach określonych poniżej:

Konsultacje Urzędnicze

Sekretariat Urzędu 24 355-70-50
Informacja 24 355-70-78
Doradca klienta, realizacja ofert pracy 24 355-70-71, 24 355-70-72, 24 355-70-75, 24 355-70-53
Szkolenia 24 355-70-53
Cudzoziemcy 24 355-70-74
Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy 24 355-70-69, 24 355-70-70
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 24-355-70-58
Staże 24-355-70-57
Przyjmowanie ofert pracy 24 355-70-55
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dodatki aktywizacyjne 24 355-70-61
Naliczanie i wypłata świadczeń 24 355-70-80, 24 355-70-81
Zaświadczenia - Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną: Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI. 24 355-70-77
Odwołania 24 355-70-82
Filia w Żychlinie 24 351-20-65, 24 351-20-64

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepraca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (/pupkutno/SkrytkaESP)

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres Otwiera program do wysyłania emaililoku(at)praca.gov.pl lub Otwiera program do wysyłania emaililokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie), bądź za pomocą fax-u 24 355-70-51 lub 24 351-20-64 (Filia w Żychlinie). Można również korzystać z poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno lub Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie ul. Barlickiego 15a 99-320 Żychlin.

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

Odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53 24 355-70-54 24 355-70-55 24 355-70-56
24 355-70-57 24 355-70-58 24 355-70-59 24 355-70-61
24 355-70-64 24 355-70-69 24 355-70-70 24 355-70-71
24 355-70-72 24 355-70-73 24 355-70-74 24 355-70-75
24 355-70-77 24 355-70-78 24 355-70-79 24 355-70-80
24 355-70-81 24 355-70-82 24 355-70-89 669101334
669101365 669101371 669101384 669101427
669101451 669101485 669101512 669101548
731770680 665654488 669502267 (Filia w Żychlinie) 669502134 (Filia w Żychlinie)

Sprawdzanie poczty elektronicznej,

Śledzenie informacji zamieszczanych na stornie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych

Zmiana sposobu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy - W okresie 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

Informacja dla pracodawców (Nabory wniosków)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że planowane w dniach od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

 • na refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
 • na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • na staże

się nie odbędą.

 

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Starosta Kutnowski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie z dniem 16.03.2020 roku do odwołania. Powyższy stan dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu ( w tym Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub pod nr. tel. stanowiący załącznik.

Sekretariat Starostwa 24 355-47-80, fax 24 355-47-84, starostwo@powiatkutno.eu
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 24 355-47-36
Referat Promocji i Informacji 24 355-47-36
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 24 355-47-87
Wydział Finansowy 24 355-47-93
Sekretarz Powiatu 24 355-47-40
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24 355-47-37
Referat Bezpieczeństwo i Zarządzania Kryzysowego 24 355-47-31, 24 355-47-65, pczk@powiatkutno.eu
Wydział Geodezji i Kartografii 24 355-47-17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 355-47-02
Wydział Komunikacji i Transportu 24 355-47-32, 24 355-47-57
Wydział Architektury i Budownictwa 24 355-47-68
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 24 355-47-53
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 355-47-56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 24 355-47-86
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 24 355-47-35
Wydział Drogownictwa 24 355-7678
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24 355-47-50
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 24 355-70-50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 355-78-85

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

Informujemy, iż od 16 marca do odwołania ograniczamy wizyty petentów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach. Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP. Tel. 24 252 35 45, e-mail:Otwiera program do wysyłania emaili mopskrosniewice(at)poczta.onet.pl, Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mgops.krosniewice.pl

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do strony MGOPS

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Informujemy, że od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach będą zamknięte dla petentów.

MZGKiM 24 252 31 43  Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mzgkim.pl

ZUK Sp. z o.o. 24 252 33 60 Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)zuk-krosniewice.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach

Za pomocą Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniedziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość. Osoby, które nie mają dostępu do dziennika elektronicznego proszę o przesłanie na adres skrzynki elektronicznej szkoły (Otwiera program do wysyłania emailiszkolajedynka1(at)poczta.onet.pl)swojego adresu e-mail z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem

Uczniowie będą otrzymywali czynności do wykonania i zadania przesyłane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Sposób wykonania poleceń, termin przesyłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesyłać wykonane prace będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

Za pomocą dziennika elektronicznego nauczyciele przesyłają zadania, informacje, linki do filmów i inne materiały edukacyjne, które pozwolą naszym uczniom zdobywać wiedzę na odległość.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePełna treść informacji

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

 

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Burmistrz KrośniewicOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZARZĄDZENIEM NR 45.2020 z dnia 16 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Dla szczególnie ważnych spraw utworzono strefę obsługi.

Zgodnie z Zapoczątkowuje pobieranie plikuZarządzeniem nr 11/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Pomoc prawna do odwołania będzie udzielana tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Osoba uprawniona, występuje z podpisanym wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,tj:

 1. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewalczak@powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w mieście Kutno (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 33)
 2. organizacje(at)powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w Krośniewicach i w Żychlinie (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 64)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Szanowni Mieszkańcy! W związku z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy poinformować, iż od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. kasa w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach zostaje zamknięta.

 

W związku z powyższym wszelkich wpłat prosimy dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach:

podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

odpady komunalne : 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Apelujemy również o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie oraz innych instytucjach publicznych. Jeżeli jest to możliwe prosimy wszystkie sprawy niewymagające Państwa obecności konsultować telefonicznie pod numerem telefonu 24 252-30-24, bądź przesyłać za pośrednictwem EPUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP) lub drogą mailową na adres: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

Jeżeli pojawią się niepokojące objawy świadczące o zakażeniu koronawirusem, tj. wysoka gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem prosimy o pozostanie w domu i kontakt z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie pod numerem telefonu 24 355 71 00 lub kontakt pod numerem alarmowym 112.

W trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo unikajmy zgromadzeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny.

 

 

W związku epidemią koronawirusa
kwalifikacja wojskowa zostaje odwołana.

Szanowni Państwo, W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadza środki profilaktyczne w związku z rozwojem zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, który to wywołuje chorobę COVID-19.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do strony MGPOS

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie prosi klientów Urzędu o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga! Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia, grypy nie będą obsługiwane.

Każdą ewentualną wizytę w Urzędzie prosimy wcześniej potwierdzać kontaktem telefonicznym pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

 

24 355-70-50

sekretariat Urzędu

24 355-70-78

informacja

24 355-70-71

doradca klienta, realizacja ofert pracy

24 355-70-72

24 355-70-75

24 355-70-53

24 355-70-73

szkolenia

24 355-70-74

cudzoziemcy

24 355-70-69

rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy

24 355-70-70

24 355-70-58

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24 355-70-57

staże

24 355-70-54

przyjmowanie ofert pracy

24 355-70-61

prace interwencyjne, roboty publiczne,

dodatki aktywizacyjne

24 355-70-80

naliczanie i wypłata świadczeń

24 355-70-81

24 355-70-77

zaświadczenia

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną; Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI.

24 355-70-82

odwołania

24 351-20-65

24 351-20-64

Filia w Żychlinie

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP Kutno: /pupkutno/Skrytka ESP

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres:

e-mail: loku(at)praca.gov.pl

e-mail: lokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie)

bądź za pomocą fax-u:

24 355-70-51

24 351-20-64 (Filia w Żychlinie)

Można również korzystać z poczty tradycyjnej:

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a

99-320 Żychlin

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

 • odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53

24 355-70-54

24 355-70-55

24 355-70-56

24 355-70-57

24 355-70-58

24 355-70-59

24 355-70-61

24 355-70-64

24 355-70-69

24 355-70-70

24 355-70-71

24 355-70-72

24 355-70-73

24 355-70-74

24 355-70-75

24 355-70-77

24 355-70-78

24 355-70-79

24 355-70-80

24 355-70-81

24 355-70-82

24 355-70-89

669101334

669101365

669101371

669101384

669101427

669101451

669101485

669101512

669101548

731770680

665654488

669502267

(Filia w Żychlinie)

669502134

(Filia w Żychlinie)

 • sprawdzanie poczty elektronicznej,
 • śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych - ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY

 

W okresie 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.

Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacja dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

 

Informacja dla podmiotów składających oświadczenia i wnioski na pracę sezonową dla cudzoziemców

 

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. należy składać i odbierać raz w tygodniu, w każdy poniedziałek.

Prosimy o uiszczanie opłat za:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenia na pracę sezonową za pośrednictwem podanego poniżej konta bankowego:

Bank Pekao SA nr 87 1240 3190 1111 0010 7742 5730

Kasa Urzędu nie będzie przyjmowała powyższych wpłat.

 

 

 

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc za-równo pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Koronawirus - informacje dla seniorów

 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych - poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrywaniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce - używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dotykając nosa, lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa
 • Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków - do dezynfekcji używaj. np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - zachowaj co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Codziennie pij ok. 2 l płynów (najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie - posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/zdrowie) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

INFORMACJA

W związku z zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 54/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego oraz zarządzeniem Burmistrza Krośniewic nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krośniewice prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19, GCKSiR w Krośniewicach zawiesza działalność Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Hali Sportowej od 12 do 25 marca 2020r. 

GCKSiR w Krośniewicach informuje, że zawieszenie działalności Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Hali Sportowej przedłuża się do 11 kwietnia 2020 r.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 6/20 z dnia 12 marca 2020 r. określił zalecenia dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Wojewoda Łódzki Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 54/2020 z dnia 11 marca 2020 r. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

Minister Edukacji Narodowej Zapoczątkowuje pobieranie plikuRozporządzeniem z dnia 11 marca 2020 r. określił czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020 r. określił prewencyjne zasady związane ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce apelujemy i uprzejmie prosimy, aby ograniczyć załatwianie spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w Urzędzie, jak choćby Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Jeżeli sprawa nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie, proponujemy skorzystać z elektronicznej formy płatności lub konsultacji telefonicznej z pracownikami Urzędu.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju koronawirusa, w ślad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość uzyskania telefonicznie kodu do e-recepty na leki wcześniej przepisane przez lekarza. Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni, gdzie zostanie przygotowany kod e-recepty. Nie trzeba pojawiać się w przychodni osobiście i tym samym narażać się na dodatkowe infekcje.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomunikat Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w języku angielskim

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.