główna zawartość strony

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

 • tel. 24 - 355 - 71 -00,
 • w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112,
 • bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział: tel. 887 877 690. 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590Aktualności dotyczące epidemii COVID-19

W związku z wzrastającą liczbą zakażeń chorobą COVID-19 GCKSiR w Krośniewicach:

 • informuje, że Ośrodek Kultury OSPa i Biblioteka Publiczna w Krośniewicach będą nieczynne dla odbiorców w dniach 7 – 29 listopada br.
 • informuje, że do 15 listopada 2020r. nie będą odbywały się zajęcia Softballowego Klubu Sportowego.
 • zawiesza zajęcia sekcji tanecznych do końca listopada 2020 r.
 • zawiesza zajęcia w ramach projektu Łódzkie dla Seniorów Plus realizowane przez GCKSiR we współpracy z Łódzką Federacją Sportu. Zajęcia zawiesza się do 15 listopada 2020 r.

 

Od 20 października 2020 r. do dowołania biura MZGKiM oraz ZUK sp. z o.o.
nieczynne dla bezpośredniej obsługi interesantów.
Kasa MZGKiM również jest nieczynna do odwołania.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemzgkim.pl

 

OD 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH NIECZYNNY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniemgops.krosniewice.pl

Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

Od 20 października 2020 do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nieczynny dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Telefoniczna obsługa pod nr tel. 24 252 30 24:
Pn - Czw. w godz. 7:30 -15:30, Pt w godz. 7:30 - 14:00

Korespondencję kierowaną do Burmistrza i Urzędu Miejskiego prosimy wrzucać do skrzynki zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu. W przypadku dokumentu wielostronicowego zaleca się umieszczać je w kopercie

Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z tym, iż kasa w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach jest nieczynna, wszelkich wpłat prosimy dokonywać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach:

 • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010
 • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370
Informacja dla mieszkańców - treść informacji w artykule [czerwona ramka, po środku u góry Herb Krośniewic, na w ramce biały napis www.krosniewice.pl]

W związku z komunikatem z dnia 17 października br. (źródło: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gov.pl) uszczegóławiającym informację o ograniczeniach w komunikacji publicznej zawiadamiamy, iż limity obowiązującego ograniczenia wykorzystywania miejsc siedzących do 50 % NIE DOTYCZĄ transportu uczniów do szkół i przedszkola w naszej gminie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r., wprowadzającego m.in. zakaz działalności siłowni w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach do odwołania zawiesza funkcjonowanie swojej siłowni.

ARiMR

Środa jest ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie. Do tej pory wpłynęło ich ponad 182,5 tys.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.


Poprzedni komunikat

Baner- na białym tle napis POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19. Niżej pole uprawne, wyciągnięta dłoń trzymająca bankoty EURO. W prawym dolnym rogu logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;
 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;
 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami. Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy Otwiera program do wysyłania emailiinfo(at)arimr.gov.pl.

 

wku

Uwaga!!!

Zgodnie z decyzją Nr 187/DSiPO Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, od 15 czerwca br. zostają wznowione szkolenia rezerw osobowych.

Szkolenia organizowane są dla:

 • żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych, trwających jednorazowo i w sposób ciągły do 90 dni;
 • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w formie służby przygotowawczej, trwającej nieprzerwanie do 3 miesięcy, przeznaczonej przede wszystkim na potrzeby korpusu szeregowych.

!!! Szkolenie skierowane jest dla ochotników, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, które straciły pracę z powodu pandemii #SARS-CoV-2. !!!

Uposażenie miesięczne za odbywanie ćwiczeń wojskowych dla szeregowego wynosi około !! 3500 zł !!, natomiast zasadnicze uposażenie dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawcza w korpusie szeregowych !! 1233 zł !!

Chętnych zapraszamy do kontaktu z WKU w Skierniewicach pod nr tel. 261-442-300.

Targowisko Miejskie w Krośniewicach otwarte zostaje w całości. Obowiązuje jednak inny porządek wjazdu na plac dla handlujących. Na teren targowy wjechać można tylko od ul. Poznańskiej. Podobnie jest z wyjazdem. Wjazd od ul. Targowej pozostaje zamknięty do odwołania. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach informuje, że od dnia 4 maja 2020 przywracamy pracę inkasentów dokonujących odczytów rzeczywistych wodomierzy i przepływomierzy w miejscach wymagających kontaktu z klientem. Prosimy o zachowanie maksimum bezpieczeństwa. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o planowanym uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że rozważamy możliwość otworzenia tych placówek. Niemniej jednak z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego w załączeniu oświadczenia oraz dostarczenie go drogą elektroniczną

 1. Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na adres: Otwiera program do wysyłania emailiprzedszkolekros(at)poczta.internetdsl.pl; lub
 2. Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem na adres: Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)sp-nowe.krosniewice.pl

w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12.00

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które również przekazuję w załączeniu.

O ostatecznej decyzji poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz wyżej wymienionych placówek.

Z poważaniem
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

Załączniki:

 1. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie
 2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOtwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN
 3. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf
 4. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWytyczne GIS i MZ – plik w wersji word

informacja

Do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach dostarczono 28 laptopów, które Gmina zakupiła dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten będzie służył uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem do pracy zdalnej i nauki. Liczymy na to, że w okresie epidemii, zakupiony sprzęt wyrówna szanse uczniom w dostępie do zdobywania wiedzy, a nauczycielom usprawni pracę w domu.

laptopy

W związku z trwającym stanem epidemii, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie urzędu. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP, e-mail (Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl) i kontakt telefoniczny ((24) 252 30 24 (centrala)).

 

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (Zgodnie z Zarządzeniem NR 52.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00)

Poniżej przedstawiamy z jakich możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, aby dopełnić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

 

Informacje i druki dotyczące

 • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • Spraw meldunkowych

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rejestracja zgonów

W przypadku śmierci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. Rejestracja zgonów to jedyna usługa, świadczona przez Urząd Stanu Cywilnego, która jest aktualnie realizowana poprzez osobistą wizytę petenta w Urzędzie.

Śluby

Śluby zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach, przy udziale wyłącznie nowożeńców i ich świadków.

Odpisy aktu stanu cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) realizowane będzie na podstawie wniosku przesłanego tradycyjną pocztą lub poprzez platformę E-PUAP.

 

Opłaty skarbowe można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: BS Krośniewice Nr konta 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie zgłoszono 88 wypadków przy pracy rolniczej.

Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.

W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.

Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami była bezpieczna dla rolnika.

Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków, zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej, którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw. Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy nie sprzyjało upadkom.

Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo, wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk, kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków czy dobrą koordynację prac przy zbiorach.

Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film – Upadek to nie przypadek).

Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in. szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających owady (repelenty). W broszurze opisano również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy wbitego w skórę kleszcza.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy na wsi.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie – telefonicznie (tel. 24 251 04 15), za pośrednictwem poczty (Aleja ZHP 8, 99-300 Kutno) lub drogą elektroniczną (e-mail: kutno@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania.

Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!

Tomasz Nowicki

dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

Targowisko miejskie od 2 kwietnia 2020 r. czynne przy zachowaniu nowych zasad:
3 klientów na 1 punkt handlowy! tj. liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach informuje, że pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach nie przerywają pracy (sprawy będą załatwiane telefonicznie lub drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową). 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPełna treść komunikatu

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu.

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

 

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Więcej informacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDane kontaktowe

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść komunikatu

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krośniewice, w związku z zagrożeniem koronawirusem, Burmistrz Krośniewic oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w okresie od 19 marca 2020 r. do odwołania oferują pomoc osobom starszym w wieku 60+, niepełnosprawnym, samotnym, nie posiadającym rodziny (bliższej i dalszej) w zakupie i dostarczeniu do domu niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych oraz leków.

W dniach od poniedziałku do piątku, do godz. 10:00

 • 24 252 35 45
 • 723 626 248

będzie można zgłaszać zapotrzebowanie podając listę niezbędnych zakupów.

Dostarczenie zakupów nastąpi tego samego dnia co złożenie zamówienia, do godziny 15:00

Płatności za zakupy można dokonać tylko gotówką.

Zakupy spożywcze i higieniczne dokonywane będą w wybranych sklepach na terenie Krośniewic:

 • PPHU "SYLVAN" Anna Gralak ("abc"), ul. Kolejowa 25B
 • LEVIATAN Henryk Wolski, ul. Kościuszki 6
 • P.U.H. DAR-POL Dariusz Antczak, ul. Parkowa, ul. Południowa 15

Zakup leków w aptekach na terenie Krośniewic.

Dodatkowych informacji odnośnie szczegółów, sposobu przekazywania artykułów oraz zapłaty za zakupy można uzyskać pod ww. numerami telefonów

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat informacyjny

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. To numer 42 664 19 04

To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwoś

 • co do swojego stanu zdrowia,
 • do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów,
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,

oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2.

 

Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.

+48 695422338 +48 663114439 +48 782236442
+48 782277228 +48 663154463 +48 665386932

W związku z Komunikatem Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania utrzymuje kontakt z interesantami na zasadach określonych poniżej:

Konsultacje Urzędnicze

Sekretariat Urzędu 24 355-70-50
Informacja 24 355-70-78
Doradca klienta, realizacja ofert pracy 24 355-70-71, 24 355-70-72, 24 355-70-75, 24 355-70-53
Szkolenia 24 355-70-53
Cudzoziemcy 24 355-70-74
Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy 24 355-70-69, 24 355-70-70
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 24-355-70-58
Staże 24-355-70-57
Przyjmowanie ofert pracy 24 355-70-55
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dodatki aktywizacyjne 24 355-70-61
Naliczanie i wypłata świadczeń 24 355-70-80, 24 355-70-81
Zaświadczenia - Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną: Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI. 24 355-70-77
Odwołania 24 355-70-82
Filia w Żychlinie 24 351-20-65, 24 351-20-64

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepraca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (/pupkutno/SkrytkaESP)

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres Otwiera program do wysyłania emaililoku(at)praca.gov.pl lub Otwiera program do wysyłania emaililokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie), bądź za pomocą fax-u 24 355-70-51 lub 24 351-20-64 (Filia w Żychlinie). Można również korzystać z poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno lub Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie ul. Barlickiego 15a 99-320 Żychlin.

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

Odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53 24 355-70-54 24 355-70-55 24 355-70-56
24 355-70-57 24 355-70-58 24 355-70-59 24 355-70-61
24 355-70-64 24 355-70-69 24 355-70-70 24 355-70-71
24 355-70-72 24 355-70-73 24 355-70-74 24 355-70-75
24 355-70-77 24 355-70-78 24 355-70-79 24 355-70-80
24 355-70-81 24 355-70-82 24 355-70-89 669101334
669101365 669101371 669101384 669101427
669101451 669101485 669101512 669101548
731770680 665654488 669502267 (Filia w Żychlinie) 669502134 (Filia w Żychlinie)

Sprawdzanie poczty elektronicznej,

Śledzenie informacji zamieszczanych na stornie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych

Zmiana sposobu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy - W okresie 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

Informacja dla pracodawców (Nabory wniosków)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że planowane w dniach od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

 • na refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
 • na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • na staże

się nie odbędą.

 

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Starosta Kutnowski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie z dniem 16.03.2020 roku do odwołania. Powyższy stan dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu ( w tym Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub pod nr. tel. stanowiący załącznik.

Sekretariat Starostwa 24 355-47-80, fax 24 355-47-84, starostwo@powiatkutno.eu
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 24 355-47-36
Referat Promocji i Informacji 24 355-47-36
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 24 355-47-87
Wydział Finansowy 24 355-47-93
Sekretarz Powiatu 24 355-47-40
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24 355-47-37
Referat Bezpieczeństwo i Zarządzania Kryzysowego 24 355-47-31, 24 355-47-65, pczk@powiatkutno.eu
Wydział Geodezji i Kartografii 24 355-47-17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 355-47-02
Wydział Komunikacji i Transportu 24 355-47-32, 24 355-47-57
Wydział Architektury i Budownictwa 24 355-47-68
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 24 355-47-53
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 355-47-56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 24 355-47-86
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 24 355-47-35
Wydział Drogownictwa 24 355-7678
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24 355-47-50
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 24 355-70-50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 355-78-85

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

 

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie prosi klientów Urzędu o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga! Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia, grypy nie będą obsługiwane.

Każdą ewentualną wizytę w Urzędzie prosimy wcześniej potwierdzać kontaktem telefonicznym pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

 

24 355-70-50

sekretariat Urzędu

24 355-70-78

informacja

24 355-70-71

doradca klienta, realizacja ofert pracy

24 355-70-72

24 355-70-75

24 355-70-53

24 355-70-73

szkolenia

24 355-70-74

cudzoziemcy

24 355-70-69

rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy

24 355-70-70

24 355-70-58

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24 355-70-57

staże

24 355-70-54

przyjmowanie ofert pracy

24 355-70-61

prace interwencyjne, roboty publiczne,

dodatki aktywizacyjne

24 355-70-80

naliczanie i wypłata świadczeń

24 355-70-81

24 355-70-77

zaświadczenia

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną; Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI.

24 355-70-82

odwołania

24 351-20-65

24 351-20-64

Filia w Żychlinie

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP Kutno: /pupkutno/Skrytka ESP

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres:

e-mail: loku(at)praca.gov.pl

e-mail: lokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie)

bądź za pomocą fax-u:

24 355-70-51

24 351-20-64 (Filia w Żychlinie)

Można również korzystać z poczty tradycyjnej:

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a

99-320 Żychlin

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

 • odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53

24 355-70-54

24 355-70-55

24 355-70-56

24 355-70-57

24 355-70-58

24 355-70-59

24 355-70-61

24 355-70-64

24 355-70-69

24 355-70-70

24 355-70-71

24 355-70-72

24 355-70-73

24 355-70-74

24 355-70-75

24 355-70-77

24 355-70-78

24 355-70-79

24 355-70-80

24 355-70-81

24 355-70-82

24 355-70-89

669101334

669101365

669101371

669101384

669101427

669101451

669101485

669101512

669101548

731770680

665654488

669502267

(Filia w Żychlinie)

669502134

(Filia w Żychlinie)

 • sprawdzanie poczty elektronicznej,
 • śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych - ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY

 

W okresie 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.

Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

 

Informacja dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

 

Informacja dla podmiotów składających oświadczenia i wnioski na pracę sezonową dla cudzoziemców

 

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. należy składać i odbierać raz w tygodniu, w każdy poniedziałek.

Prosimy o uiszczanie opłat za:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenia na pracę sezonową za pośrednictwem podanego poniżej konta bankowego:

Bank Pekao SA nr 87 1240 3190 1111 0010 7742 5730

Kasa Urzędu nie będzie przyjmowała powyższych wpłat.

 

 

 

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w KUTNIE zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd.

Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektroniczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc za-równo pracowników jak i Naszych klientów.

Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w KUTNIE:

Adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)krus.gov.pl

Adres siedziby: ul. Al. ZHP 8 99-300 Kutno

Telefony:

Informacja ds. ubezpieczeń: 242510416, 242510413, 242510417

Informacja ds. świadczeń:242510410, 242510420

Wypadki przy pracy rolniczej:242510415

Badania lekarskie: 242510412

Koronawirus - informacje dla seniorów

 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych - poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrywaniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce - używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dotykając nosa, lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa
 • Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków - do dezynfekcji używaj. np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - zachowaj co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - stosuj zrównoważoną dietę. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Codziennie pij ok. 2 l płynów (najlepiej wodę).
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie - posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/zdrowie) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 41.2020 z dnia 11 marca 2020 r. określił prewencyjne zasady związane ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju koronawirusa, w ślad za komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że istnieje możliwość uzyskania telefonicznie kodu do e-recepty na leki wcześniej przepisane przez lekarza. Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni, gdzie zostanie przygotowany kod e-recepty. Nie trzeba pojawiać się w przychodni osobiście i tym samym narażać się na dodatkowe infekcje.

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomunikat Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w języku angielskim

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Tarcza 6.0 rozszerzyła na kolejnych przedsiębiorców, możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć ją na przyszłe składki – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

W województwie łódzkim łączna kwota wsparcia w postaci zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego wynikająca z Tarcz Antykryzysowych, realizowanych przez ZUS od blisko roku, wyniosła - 1,1 mld zł. Z tego kwota zwolnionych składek wyniosła 789 mln zł, a wypłaconych świadczeń postojowych 310 mln zł.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy Antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia.

Na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl dostępne są szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy Antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

I Oddział ZUS w Łodzi oraz Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa zapraszają na bezpłatne webinarium pt. „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z ZUS, wynikające z Tarczy 6.0”

Spotkanie online rozpocznie się 14 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego do 13 stycznia (środy) przyjmowane są wcześniejsze zapisy e-mailowe, które należy wysłać na adres: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniebiuro@izba.lodz.pl.

W czasie spotkania eksperci poruszą takie tematy j

 • dodatkowe świadczenie postojowe,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.,
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.,
 • zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Istnieje możliwość zadania pytań ekspertom już przed wydarzeniem, aby odpowiedź w trakcie spotkania online była jak najbardziej wyczerpująca. Pytania do ekspertów prosimy wysyłać do 12 stycznia (wtorek) na adres: Otwiera program do wysyłania emailibiuro(at)izba.lodz.pl.

14 stycznia, spotkanie online za pośrednictwem platformy ZOOM rozpocznie się o godz. 11:00 i zakończy o godzinie 13:00. Link zostanie wysłany przed wydarzeniem. Spotkanie będzie rejestrowane

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć w zakładce Aktualności na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieŁódzkiej Izby Przemysłowo–Handlowej lub na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zakładce Szkolenia i wydarzenia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100% zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100% zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

Nowe przepisy umożliwiają wyrównanie zasiłku chorobowego za okres od 5 września z 80 do 100 proc. podstawy wymiary zasiłku osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych. Przeliczenie zasiłku będzie następowało na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca/zleceniodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Na 100% wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, a potem zasiłku chorobowego w wymiarze 100%, mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W ich przypadku podwyższone świadczenia przysługują od 29 listopada.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo (np. pracownikom) jak i dobrowolnie (np. zleceniobiorcom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą).

Dokumentem potrzebnym do wypłaty podwyższonego zasiłku osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, która otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z COVID-19, jest oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Strażak ochotnik składa oświadczenie, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja w warunkach domowych jest spowodowana COVID-19 i powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP.

Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących ustalania prawa do zasiłku chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl. Tam można znaleźć również wzór oświadczenia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeszcze tylko dziś można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w ramach Tarczy 5.0.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw – przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ubiegający się o zwolnienie z opłacania składek powinni spełniać określone warunki. Między innymi powinni prowadzić działalność przed 30 czerwca 2020 r. Na dzień złożenia wniosku powinni prowadzić jako przeważającą, działalność gospodarczą o PKD wskazanym w ustawie. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS,
województwa łódzkiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek w ramach Tarczy 5.0, mają czas na złożenie wniosku tylko do 30 listopada. Zostało już tylko kilka dni.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw – przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Ubiegający się o zwolnienie z opłacania składek powinni spełniać określone warunki. Między innymi powinni prowadzić działalność przed 30 czerwca 2020 r. Na dzień złożenia wniosku powinni prowadzić jako przeważającą, działalność gospodarczą o PKD wskazanym w ustawie. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS,
województwa łódzkiego

Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty – m.in. z tych możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy aby przeciwdziałać ekonomicznym skutkom występowania pandemii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oprócz zwolnienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą korzystać także z innych udogodnień wynikających z tarczy antykryzysowej.

Ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu terminu płatności można zapłacić składki później. – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Jeśli zadłużenie już powstało, przedsiębiorca może wystąpić o rozłożenie go na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS.

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Więcej informacji na temat różnych form wsparcia oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezus.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS,
województwa łódzkiego

Już od jutra (4 listopada), mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli korzystać z kolejnego udogodnienia, dzięki któremu można odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych online. E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki ZUS.

Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9:00-14:30. Może ona trwać nie dłużej niż 20 min.

- Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, docelowo również doradca ds. ulg i umorzeń. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem o e-wizycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem przesłany zostanie mail. Po kliknięciu linku otrzymanego w mailu – klient połączy się z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Usługa jako pierwsza wprowadzona była w siedmiu oddziałach na terenie kraju w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław. W kolejnych terminach uruchamiano ją w pozostałych oddziałach i od 4 listopada będzie dostępna już na terenie całego kraju.

Pierwsze dane wskazują, że nowa usługa ZUS spotkała się z ogromnym zainteresowaniem naszych klientów. W październiku zarezerwowano 1122 e-wizyty w ZUS. Nasi eksperci byli gotowi na każdą z nich. Zdarzały się jednak sytuacje, w których na umówione spotkanie klienci się nie stawiali.

Dlatego apelujemy do naszych klientów, jeśli macie Państwo umówioną e-wizytę w ZUS, a wypadło Wam coś ważnego albo już jej nie potrzebujecie – zrezygnujcie z e-wizyty, aby mógł skorzystać z niej ktoś inny – przypomina rzeczniczka. - Bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji oraz w dniu e-wizyty przekazujemy link do rezygnacji z e-wizyty. Jeśli wiecie Państwo, że nie będziecie mogli uczestniczyć w rozmowie, skorzystajcie z tego linku, zrezygnujcie z e-wizyty, by w tym czasie ktoś inny mógł zasięgnąć informacji – dodaje Monika Kiełczyńska.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie mogą liczyć na dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy antykryzysowej 5.0. Nie spełniają bowiem jednego z istotnych warunków wskazanych w ustawie - przypomina ZUS.

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. We wnioskach już pojawiają się błędy, na które trzeba uważać.

Postojowe tylko do trzech razy

Jednym z warunków otrzymania świadczenia postojowego jest prowadzenie jako przeważającej działalności gospodarczej – na dzień złożenia wniosku – oznaczonej kodem PKD 79.11A lub 79.90A. Chodzi o pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz agentów turystycznych.

Zgodnie z przepisami mogą oni liczyć na świadczenie postojowe do trzech razy, jeżeli wcześniej nie skorzystali z tej formy pomocy. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali już trzykrotnie świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł na podstawie poprzednich wersji tarczy antykryzysowej, wyczerpali limit tej pomocy. Nie powinni wnioskować o kolejne świadczenie postojowe. Mogą ubiegać się natomiast o dodatkowe świadczenie postojowe, jeśli spełniają ustawowe warunki.

Ważny przychód i kod PKD

Przedsiębiorca, który ubiega się o dodatkowe świadczenie postojowe lub zwolnienie z opłacania składek z tarczy 5.0, we wniosku powinien podać kod przeważającej działalności (na dzień złożenia wniosku) oraz spełnić pozostałe warunki wskazane w przepisach – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. - Zarówno w przypadku dodatkowego świadczenia postojowego jak i zwolnienia ze składek należy wykazać m.in. co najmniej 75-procentowy spadek przychodów z miesięcy 2020 w porównaniu z miesiącami z 2019 roku. Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie prowadził działalności, nie spełni więc warunku spadku przychodów.

Do ZUS docierają sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy tuż przed złożeniem wniosku o pomoc z tarczy zmieniają kod PKD na taki, który obejmuje tarcza. Z wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii do tarczy antykryzysowej wynika, że przy weryfikacji uprawnień do pomocy należy brać pod uwagę czy obecnie prowadzona jako przeważająca działalność wskazana we wniosku była również prowadzona w roku ubiegłym. Część firm, które zmieniły ostatnio kod PKD, nie spełni więc warunków do otrzymania pomocy z tarczy. Nie będą w stanie udowodnić spadku przychodów we wskazanym miesiącu z 2020 w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Pomoc przyznawana w ramach tarczy antykryzysowej opiera się na zaufaniu do obywatela. Składając wniosek, wypełniamy oświadczenie, dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują wsparcie o wiele szybciej, bez zbędnych formalności. To nie oznacza jednak, że ZUS nie może i nie będzie weryfikować podanych informacji we wnioskach. Należy pamiętać, że osoby starające się o pomoc, zobowiązane są do złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotyczy to także danych o rodzaju przeważającej działalności określonej wskazanym kodem PKD.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS,
województwa łódzkiego

Od 2 listopada br., w związku z sytuacją epidemiczną, placówki ZUS będą czynne w poniedziałki tak, jak w pozostałe dni tygodnia, tj. od 8:00 do 15:00.

 

ZUS zachęca jednocześnie do kontaktów z intytucją, bez konieczności wychodzenia z domu, przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Profil na PUE ZUS można założyć przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego lub stron bankowości elektronicznej.

Do dyspozycji klientów jest również ogólnopolska infolinia, pod numerem telefonu 22 560 16 00, dostępna w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 18:00.

Pod numerem tel. 22 11 22 111 do dyspozycji klientów jest specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym.

W przyszłym tygodniu (od 4 listopada)w województwie łódzkim będzie też dostępna nowa usługa w postaci e-wizyty w ZUS, polegająca na wideorozmowie z pracownikiem Zakładu.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach Tarczy 5.0 należy przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października. Zostało już tylko kilka dni złożenie tych dokumentów.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 r.).

Wnioski o zwolnienie można składać do końca listopada, jednak, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, dokumenty rozliczeniowe należy przekazać do ZUS najpóźniej do końca października. Zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają o przekazaniu tych informacji na czas. Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek można składać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego 

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał takie dane sam. Udostępni je też pracodawcom.

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczyła dziecka), potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. ZUS będzie teraz samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji – wyjaśnia rzeczniczka.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo – przypomina Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie w formie zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowego. Nowe przepisy wprowadzają wsparcie dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. W województwie łódzkim skorzystać z pomocy będzie mogło ok. 4,5 tys. przedsiębiorców.

Przepisy wprowadzające tzw. „Tarczę 5.0” wchodzą w życie w połowie października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75 proc. spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku z analogicznym z miesiącem 2019 r.). Wnioski o zwolnienie będzie można składać do końca listopada.

Postojowe

Prowadzący firmy będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020.

Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku. - mówi Rzeczniczka.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku), niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Urzędy bliżej przedsiębiorców/Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej/Nowe rozwiązania wprowadzone Tarczą 5.0/29.09.2020 r. 11:00/Rejestracja: biuro@izba.lodz.pl/Udział bezpłatny/Spotkanie za pośrednictwem aplikac

Oddziały ZUS z województwa łódzkiego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa przypominają o bezpłatnym webinarium pt. „Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej” - Nowe rozwiązania wprowadzone Tarczą 5.0.

Webinarium odbędzie się 29 września 2020 r. Początek o godz. 11:00.

Spotkanie on-line, za pośrednictwem platformy Zoom, organizowane jest w ramach cyklu „Urzędy bliżej Przedsiębiorców”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy mailowe na adres: Otwiera program do wysyłania emailibiuro(at)izba.lodz.pl. Zapisy przyjmowane będą do 28 września, do godz. 10:00. Pytania do ekspertów ZUS prosimy zgłaszać mailowo przy składaniu zapisu na wydarzenie.

W czasie spotkania on-line, będzie mowa m.in. o Bonie Turystycznym, dodatkowych zasiłkach opiekuńczych, świadczeniu postojowym, ulgach w opłacaniu składek i zmianach przepisów obowiązujących od 20 września br. dotyczących zwolnienia z opłacania składek oraz o rozwiązaniach z Tarczy 5.0.

Więcej informacji na temat webinarium na stronie zus.pl w zakładce Wydarzenia i na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieizba.lodz.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 271 mln z tytułu dodatku solidarnościowego. Prawie 15 mln z tej puli przypadło mieszkańcom województwa łódzkiego. O dodatek można wnioskować do 31 sierpnia.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można występować między 1 czerwca a 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

W województwie łódzkim w sumie wypłacono ponad 11 tys. dodatków na kwotę blisko 15 mln zł. W I oddziale ZUS w Łodzi wypłacono 4,2 tys. dodatków na kwotę ponad 5,7 mln, w II oddziale wypłacono 3,8 tys. dodatków na kwotę ponad 5 mln i w tomaszowskim oddziale ZUS 3,1 tys. dodatków na kwotę 4,2 mln zł.- mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Dodatek solidarnościowy wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Z danych ZUS wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety – 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 32 proc. – pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem życia.

O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu Covid-19 po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w br.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składki emerytalną i rentową, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Od kilku dni dodatki solidarnościowe wpływają już na konta osób, które w związku z występowaniem COVID-19 straciły pracę po 15 marca. W całym kraju wypłacono ponad 36,6 tys. dodatków na kwotę ponad 44,2 mln zł. W naszym regionie wypłacono ponad 1,8 tys. dodatków na kwotę ponad 2,2 mln zł.

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.

Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie 21 czerwca. Od tego czasu w całym kraju wpłynęło do ZUS 59 tys. wniosków, z czego niemal 2,9 tys. wniosków pochodzi z naszego województwa, w tym: 1101 wniosków wpłynęło do I oddziału w Łodzi; 964 wniosków do II oddziału w Łodzi; 821 wniosków do oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r., pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub osoby, których umowa o pracę na czas określony, została rozwiązana wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty dodatku, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, łącznie z instrukcją wysłania wniosku przez PUE ZUS.

Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji, plik doc, 596 kb).

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa łódzkiego

Tylko do jutra (30 czerwca) przedsiębiorcy mogą jeszcze składać wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia. W województwie łódzkim zatwierdzono zwolnienie z opłacania składek na kwotę ponad 676 mln zł, w całym kraju na ponad 11 mld zł.

Dzięki tzw. Tarczy Antykryzysowej część firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty. Zależy to od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start.

Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do tej daty złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania. – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Obecnie wnioski o tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez trzy miesiące oraz o dodatek solidarnościowy można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W większości przypadków zwolnienie przysługiwało tylko z nieopłaconych składek. Jeśli ktoś miał nadpłatę na swoim koncie to mógł wystąpić do ZUS o jej zwrot. Wystarczyło jedynie złożyć odpowiedni wniosek przed upływem terminu opłacania należnych składek. Z tego rozwiązania skorzystało wielu przedsiębiorców. Zwróciliśmy składki na kwotę ok 1 mld złotych, dla ponad 160 tys. firm.

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia, nadal mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki. Chodzi o osoby, które korzystają z „ulgi na start” oraz tych płatników, których przychód co prawda przekraczał 15 tys. 681 zł, ale dochód wynosił maksymalnie 7 tys. zł. Oni nabyli prawo do umorzenia po wprowadzeniu tarczy 3.0. W ich przypadku ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot to 10 lipca, bo wtedy mija czas opłacenia składki za czerwiec.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Wnioski o Tarczę Antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez trzy miesiące oraz o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Od środy (24 czerwca) wnioski z Tarczy Antykryzysowej można przesyłać do ZUS wyłącznie za pośrednictwem PUE. Chodzi tu m.in. o wnioski: o dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek (wnioski do 30 czerwca), udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Takie zmiany wprowadziła Tarcza Antykryzysowa 4.0.

Żeby przesłać wniosek elektronicznie potrzebny jest profil na PUE. Profil na PUE można założyć bez wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub podczas wizyty w placówce ZUS . Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniew jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. W zakładaniu profili na PUE będą pomagali pracownicy Zakładu. Pracownik sali obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdzi dane (tożsamość) i założy profil. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej muszą być podpisane. Można je podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE, podpisu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, za pomocą podpisu osobistego (e-dowód). Najprostszym sposobem autoryzacji jest podpisanie wniosku profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przycisk „podpisz profilem PUE” i wniosek jest wysłany do ZUS. – mówi Monika Kiełczyńska.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala na uniknięcie błędów przy ich wypełnianiu. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 roku z powodu COVID-19 straciły pracę. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.

Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie 21 czerwca. Przez dwa dni w całym kraju wpłynęło 18,5 tys. wniosków o dodatek, a w województwie łódzkim 755, w tym: 299 wniosków wpłynęło do I oddziału w Łodzi; 245 wniosków do II oddziału w Łodzi; 211 wniosków do oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID -

 • pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
 • osoby, których umowa o pracę na czas określony, została rozwiązana wraz z upływem czasu na jaki została zawarta.

Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniom społecznym rolników lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty dodatku, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl, łącznie z instrukcją wysłania wniosku przez PUE ZUS.

Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji, plik doc, 596 kb).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

23 czerwca od godz. 13:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaprasza na wideokonferencję w ramach cyklu spotkań edukacyjnych on-line, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wideokonferencja będzie dotyczyła pomocy dla przedsiębiorców, płynącej z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Eksperci Zakładu będą mówili o zwolnieniu z opłacania składek, świadczeniach postojowych i innych ulgach np. o odroczeniu terminu płatności składek, czy rozłożeniu zaległości składkowych na raty.

Udział w wideokonferencji jest bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna. Dołączyć do oglądania wideokonferencji można wchodząc na stronę internetową PARP Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.parp.gov.pl/tarcza#harmonogram.

Po zakończeniu wideokonferencji, przez trzy godziny będą dyżurować eksperci ZUS pod numerem telefonu: 22 101 04 01.

Na stronie PARP znajduje się formularz, dzięki któremu można wysłać pytanie dotyczące tematu konferencji.

Zapraszamy na wideokonferencję i dyżur. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.parp.gov.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Osoby, których wiek zbliża się do wieku emerytalnego czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, często zadają sobie pytanie, jaka będzie wysokość ich przyszłej emerytury? Czy warto od razu przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy może pracować dłużej? Podejmując decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej warto wcześniej sprawdzić jaka może być wysokość przyszłego świadczenia. Można zrobić to samemu lub korzystając z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS.

W 2019 r, przeciętna krajowa wysokość emerytury wynosiła 2 352, 91 zł, a w województwie łódzkim 2 197,99 zł. Każdy kto chce zorientować się jaka będzie wysokość przyszłej emerytury, może to zrobić korzystając z kalkulatora emerytalnego, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych jak i również na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezus.pl. Może także udać się do ZUS i zasięgnąć porady u doradcy emerytalnego, który na podstawie informacji zawartych na koncie emerytalnym zrobi symulację wysokości przyszłej emerytury.

- Doradca emerytalny może też przeprowadzić symulację wysokości emerytury w zależności od terminu, w którym ubezpieczony zdecyduje się na nią przejść. Można wówczas porównać w jakiej wysokości byłaby emerytura, gdybyśmy przeszli na nią od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego i jaka byłaby jej wysokość, gdyby przyszły emeryt pracował o pół roku, rok czy jeszcze dłużej. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego. - Od doradcy dowiemy się też jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem oraz czy mamy ustalony kapitał początkowy. – dodaje rzeczniczka.

Prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok może nam wyliczyć również konsultant z Centrum Obsługi Telefonicznej po uwierzytelnieniu tożsamości.

 

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Warto pamiętać, że wysokość emerytury, uzależniona jest od wysokości zebranych składek i momentu przejścia na emeryturę. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi wysokość emerytury średnio o 8-10 proc.

Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS. 

W 2020 roku średnia dalsza długość życia liczona w miesiącach wynosi 261,5 dla kobiet (60 lat) i 217,6 dla mężczyzn (65 lat).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Już 162,5 mln zł wypłacił ZUS w ramach tzw. postojowego w województwie łódzkim. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenia, agencyjną, o dzieło), które w związku z występowaniem COVID-19, poniosły straty w przychodach.

Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone trzykrotnie. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieopodatkowane. Może też wynosić 1300 zł, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej, korzystając ze zwolnienia z podatku VAT. Może też wynosić tyle ile suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek, jeśli ta suma jest mniejsza niż 1300 zł.

Warunkiem dla osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskania postojowego jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że wniosek o świadczenie postojowe składamy w czerwcu, to w maju, musimy mieć przychód o co najmniej 15 proc niższy niż w kwietniu. – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem jest aby przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy cywilnoprawnej musi nastąpić przed 1 kwietnia bieżącego roku.

Jeżeli wnioskujący ubiega się o kontynuację świadczenia postojowego, to powinien wysłać ponownie właściwy druk czyli wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres. Ma on symbol RSP-DK. Wniosek ten składa już sam zainteresowany.

Wnioskujący sam musi ocenić czy jego sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównuje swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musi wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale jego sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Wniosek można złożyć nawet wówczas, gdy jeszcze nie wpłynęły pieniądze z pierwszego postojowego.

Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Nowe rozwiązania wprowadzone Tarczą 3.0 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 maja są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany dotyczą wniosków osób ubiegających się o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D) oraz zwolnienie z opłacania składek (wniosek RDZ). I tak w pierwszym dokumencie (RSP-D) zmieniono treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r. W przypadku wniosku RDZ uwzględniono nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy oraz dodano niezbędne oświadczenia.

- Zachęcamy do składania wniosków o pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej drogą elektroniczną bezpośrednio poprzez PUE ZUS. Jest to szybsza i wygodniejsza forma składania dokumentów. - mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim.

Na PUE ZUS jest już możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Informacje te są prezentowane w zakładce Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Jakie zmiany ?

Tarcza 3.0 pozwala skorzystać ze zwolnienia ze składek samozatrudnionym, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ponadto ze zwolnienia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Aby starać się o świadczenie postojowe należy wykazać 15-proc. spadek przychodu i tak przykładowo we wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Monika Kiełczyńska,
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Oddziały ZUS z województwa łódzkiego oraz Łódzka Izba Przemysłowa- Handlowa zapraszają na bezpłatne webinarium pt. „Pomoc z ZUS wynikająca z Tarczy Antykryzysowej w pytaniach i odpowiedziach”.  Początek spotkania: 2 czerwca 2020 r. godz. 11:00.

Jak dołączyć?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Przyjmujemy wcześniejsze zapisy mailowe na adres: Otwiera program do wysyłania emailibiuro(at)izba.lodz.pl do dnia 2 czerwca do godz. 09:00.

Na godzinę przed rozpoczęciem webinarium, na e-maile zgłoszonych osób zostanie wysłany link do spotkania, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom. Link można otworzyć z poziomu przeglądarki stron www lub skorzystać z zainstalowanej wcześniej aplikacji (do pobrania tutaj Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://zoom.us/ ).

Szczegóły wydarzenia pod linkiem:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.izba.lodz.pl/Aktualnosc/Urzedy_blizej_Przedsiebiorcow_ONLINE_z_ZUS_%7C_Pomoc_z_ZUS_wynikajaca_z_Tarczy_Antykryzysowej/972/

Spotkanie organizowane jest przy wsparciu: Business Centre Club – Loża Łódzka | Klub 500 – Łódź | Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA | Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Emeryci lub renciści mogą podejmować aktywność zawodową. Mogą pracować i pobierać świadczenie, ale muszą pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. i zmienią się za trzy miesiące.

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, ma

 • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej zakłada, że ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł . Dzięki temu rozwiązaniu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Zwolnieniu ze składek będą też mogli podlegać przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Przy zwolnieniu dla tych grup brane są pod uwagę składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Postojowe

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo przy wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Do tej pory w województwie łódzkim w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, ZUS wypłacił łącznie 181 mln zł, w tym ok. 35,5 tys. tzw. postojowych na łączną kwotę 71 mln zł oraz ponad 56 tys. firm zwolnił z opłacania składek za marzec, w kwocie ponad 110 mln zł.

W całym kraju, postojowe przekazano na konta ponad 600 tys. osób w wysokości ok. 1,2 mld zł . Środki trafiły na konta samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. ZUS wypłaca już postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz.

„Wykonujemy gigantyczną pracę, przyjęliśmy ponad 2,6 mln wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. To są czynności wykonywane w nadzwyczajnym trybie. W trzy tygodnie musieliśmy przygotować systemy informatyczne i przemodelować organizację. Przez ostatnie dni Zakład pracuje dniami i nocami, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć wypłatę tych świadczeń” – podkreśla prezes ZUS.

ZUS zachęca, aby wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej składać drogą elektroniczną (za pomocą Platformy Usług Elektronicznych). To zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Z kolei ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub w marcu bieżącego roku.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo. Wszelkie informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego 

 

Dotychczas przedsiębiorcy z województwa łódzkiego otrzymali w sumie ponad 133 mln zł w ramach wsparcia z tarcz antykryzysowych realizowanych przez ZUS. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek i wypłatę postojowego.

Ponad 50 tys. firm z łódzkiego, zwolnionych zostało z opłacania składek za marzec, na łączną kwotę prawie 101 mln zł. Z postojowego w łódzkim skorzystało 16,3 tys. osób, a kwota wypłaconego postojowego w Łódzkiem to 32,6 mln zł.- mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Najwięcej wniosków o zwolnienie z opłacania składek zostało pozytywnie zweryfikowanych na terenie działania I oddziału ZUS w Łodzi – blisko 21,5 tys.. Objęte zwolnieniem zostały składki na kwotę 42,6 mln zł. W II oddziale ZUS w Łodzi z opłaty składek za marzec zwolniono do tej pory 15,6 tys. podmiotów na kwotę 30,7 mln zł., oraz w tomaszowskim oddziale ZUS – zwolniono z opłacania składek 13,5 tys. firm, na kwotę 27,5 mln zł.

Jeśli chodzi o postojowe, to i tu najwięcej wypłat miało miejsce na terenie I oddziału ZUS w Łodzi – 7,3 tys. podmiotów otrzymało w ramach postojowego w sumie ponad 14,5 mln zł. W II oddziale ZUS w Łodzi postojowe otrzymało 5 tys. przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na łączną kwotę prawie 10,1 mln zł oraz w tomaszowskim oddziale ZUS - 4 tys. osób uzyskało postojowe w łącznej kwocie prawie 8 mln zł.

Nowe wersje wniosków już dostępne

Od 7 maja na portalu PUE ZUS dostępne są wzory nowych wniosków o wsparcie: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO), zawieszenie spłaty umowy (RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres (RSP-DK i RSP-CK).

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można składać elektronicznie (na PUE ZUS), za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS. Co ważne, skany i zdjęcia wniosków, a także pliki Word, pdf lub inne przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Ponad 554 mln zł – tyle w sumie wynosi wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w województwie łódzkim. Na tę kwotę składa się zwolnienie ze składek wynoszące w sumie 411 mln zł oraz wypłata tzw. postojowego w kwocie ponad 143 mln zł.

Oddziały ZUS z województwa łódzkiego rozpatrzyły też 6,5 tys. wniosków o ulgi i umorzenia w opłacaniu składek, wyrażając zgodę na odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zaległości składkowych na raty.

30 maja ZUS udostępnił na PUE ZUS możliwość podglądu szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ (o zwolnienie z opłacania składek). Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

W zakładce każdy przedsiębiorca, który złożył wniosek może zobaczyć, czy ZUS dokonał zwolnienia z opłacania składek, czy też wydał decyzję odmawiającą takiego zwolnienia. Wystarczy wejść na swój profil płatnika. Na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezus.pl, znajduje się instrukcja, która pomoże przedsiębiorcom zapoznać się z informacjami na temat wniosku. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Przedsiębiorcy, którzy wniosek o zwolnienie z opłacania składek wysłali do ZUS-u pocztą, lub osobiście złożyli go w siedzibie ZUS, informację o zwolnieniu z opłacania składek otrzymają pocztą.

Termin realizacji wniosku to do 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc, który podlega zwolnieniu. Jeśli wniosek dotyczy także maja, termin mija w lipcu. Pracownicy Zakładu wkładają wiele pracy w to, aby wnioski były rozpatrywane jak najszybciej. - Problematyczne są jedynie te wnioski, które zostały błędnie wypełnione. Tych niestety nie brakuje. Błędy we wnioskach wymagają wyjaśnienia, a to z kolei ma wpływ na czas ich realizacji. - Zachęcamy klientów do wpisywania we wnioskach numeru telefonu lub e-maila. Jeśli we wniosku znajduje się błąd, pracownicy korzystają z tej formy kontaktu z klientem, co istotnie skraca czas rozpatrywania sprawy – informuje Monika Kiełczyńska.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.

Badania będą przywracane etapowo, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Planowanie badań w poszczególnych jednostkach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS, m.in. liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Dotąd, od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres.

We wszystkich sprawach, w których to było możliwe, nasi lekarze orzecznicy orzekali i orzekają zaocznie, na podstawie dokumentacji. Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Osoby, które z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w okresie epidemii, mogą zrobić to w późniejszym terminie. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie.

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu wcześniejszy dzień, od którego ubiegamy się o świadczenie, muszą być spełnione wszystkie warunki do jego przyznania. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.

Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale warunki do emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile, do składanego w lipcu wniosku o emeryturę dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. – informuje rzeczniczka.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty – dodaje Kiełczyńska. – Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.

Starając się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba zwrócić uwagę, że istotnym dla ustalenia prawa do renty będzie spełnienie wszystkich warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy.

– Załóżmy, że wnioskujący np. w lipcu występuje z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warunki stażowe ma spełnione na 1 marca 2020 r. Do lipcowego wniosku o rentę składa oświadczenie, że wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca. Jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała 1 maja br. W takiej sytuacji renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskowano w lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja, czyli od momentu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe.- tłumaczy Monika Kiełczyńska.

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony i będzie obowiązywał do 24 maja. Z tego świadczenia mogą skorzystać również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych, nie wyślą do nich dzieci.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Od 6 maja otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to możliwość, nie obowiązek. Zadecydują o tym organy założycielskie we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie i po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu określonych wytycznych.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego. (link do Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095)

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

33 mln zł – to kwota zwolnienia ze składek za marzec br., którą ZUS zatwierdził przedsiębiorcom z województwa łódzkiego. Zakład wypłacił też 21 mln zł postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

W województwie łódzkim zwolnieniem z opłacania składek za marzec objętych zostało ponad 26 tys. płatników, na łączną kwotę ponad 33 mln zł – informuje Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. W całym kraju to ponad 436 tysięcy płatników, za których państwo pokryje składki w wysokości blisko 591 mln złotych” – dodaje rzeczniczka.

Wnioski są rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane. Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych w najbliższych dniach.

"Uruchomiliśmy specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tarczy. To ułatwi i przyśpieszy wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy rozpatrywaniu wniosków o przejście na emeryturę” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. W województwie łódzkim wypłacono w ramach tego świadczenia 21 mln zł. Postojowe otrzymało 10,5 tys. osób. Kolejna transza świadczenia dla uprawnionych z naszego województwa zostanie przekazana 7 i 8 maja. W całym kraju świadczenia postojowe w łącznej kwocie 374 mln zł., trafiły do prawie 200 tys. przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie ze składek

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. - Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń – dodaje rzeczniczka. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Komunikat audio

Od 4 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie można m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.

Zachęcamy przy okazji wizyty w Zakładzie do zakładania profili na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet bez wychodzenia z domu - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE można także złożyć wnioski o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.

Ważne bezpieczeństwo

Otwarcie sal obsługi klientów odbędzie się zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Do czasu obowiązywania wytycznych rządowych, odwiedzający powinni posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta.

Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną, za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem.

W poniedziałki nasze placówki będą dostępne od godz. 8:00 do godz. 18:00, w pozostałe dni robocze od godz. 8:00 do 15:00.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa został wydłużony do 3 maja 2020 roku. W województwie łódzkim od 1 do 24 kwietnia, do oddziałów ZUS wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń o sprawowaniu opieki.

Rozporządzenie Rady Ministrów wydłużające okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 27 kwietnia.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi, których placówki oświatowe są zamknięte w związku z Covid-19, można korzystać obecnie do 3 maja. Chodzi tu o takie placówki jak żłobki, przedszkola, szkoły czy kluby dziecięce – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Z dodatkowego zasiłku opiekuń

 • rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat
 • rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii
 • oraz rodzice dzieci, które pozostawały pod opieką „niani” w ramach umowy uaktywniającej, ale z powodu Covid-19, opieka ta nie może być sprawowana

Nie zmieniły się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Żeby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Tylko prowadzący własną działalność gospodarczą przekazują takie oświadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.zus.pl.

Na terenie województwa łódzkiego, w kwietniu, do oddziałów ZUS i podległych im jednostek wpłynęło prawie 22 tys. oświadczeń. Od 1 do 24 kwietnia br. ponad 9,5 tys. oświadczeń przekazano do I oddziału ZUS w Łodzi, niemal 7 tys. do II oddziału ZUS w Łodzi i ponad 5 tys. do oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. W całym kraju w tym czasie do ZUS wpłynęło niemal 361 tys. oświadczeń.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

9 mln zł, taką kwotę przelały oddziały ZUS z województwa łódzkiego w ramach drugiej transzy wypłaty świadczenia postojowego dla 4,5 tys. przedsiębiorców z naszego regionu. Pierwsza wypłata postojowego w łódzkim miała miejsce 15 kwietnia i wówczas dla 4,7 tys. przedsiębiorców wypłacono kwotę 6,5 mln zł.

22 kwietnia środki w ramach świadczenia postojowego popłynęły do przedsiębiorców obsługiwanych przez I oddział ZUS w Łodzi. Ponad 4 mln zł przekazano na konta ponad 2 tys. przedsiębiorców. 23 kwietnia środki z postojowego trafią do niemal 1,4 tys. przedsiębiorców z II oddziału ZUS w Łodzi, w łącznej kwocie 2,8 mln zł. Podobnie 23 kwietnia na ponad 1,1 tys. kont przedsiębiorców z Tomaszowa Mazowieckiego wpłynie postojowe w łącznej kwocie ponad 2,2 mln zł.

W ramach tych wypłat zrealizowano także postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Kolejna wypłata postojowego planowana jest 29 i 30 kwietnia.

W sobotę, 18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową. Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie łódzkim.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie (za pomocą PUE) lub papierowo.

Zachęcamy do wysyłania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, to zdecydowanie zmniejsza możliwość popełnienia błędu w wypełnianiu dokumentów, a tym samym przyspiesza realizację sprawy. – wskazuje rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły został przedłużony do 26 kwietnia. Do I oddziału ZUS w Łodzi od początku marca do 10 kwietnia wpłynęło 11 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy To ponad 4 razy więcej niż zwykle. Podobnie jest w pozostałych oddziałach ZUS na terenie naszego województwa.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia br., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia. Jeżeli oświadczenie o korzystaniu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało złożone wcześniej i okres tamtego zasiłku już się skończył, należy złożyć kolejne.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – ZUS, np. wysyłając oświadczenie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jeśli dzieckiem opiekowała się niania

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) lub opiekun dzienny, ale z powodu COVID-19 nie może dalej sprawować tej opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

- Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 49 osób albo płatnicy rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek za marzec również w sytuacji gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.- informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące czyli marzec, kwiecień i maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

- Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Jeżeli ZUS rozpatrzy złożony wniosek negatywnie, trzeba będzie opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.

„Najczęściej popełnianym błędem jest niepodpisanie dokumentu. Brak podpisu powoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia podpisu. To wydłuża czas realizacji wniosku. Efekt jest taki, że przedsiębiorca dłużej musi czekać na przykład na wypłatę postojowego.”- wskazuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim.

Zdarzają się też inne błędy. To np. podpisywanie się imieniem i nazwiskiem z wzorów ZUS. Na stronie internetowej ZUS udostępnił wzór poprawnie wypełnionego wniosku, który jest podpisany imieniem i nazwiskiem -Jan Kowalski. Niestety niektóre osoby przepisują wzór powielając ten podpis, zamiast użyć własnych danych.

Nie tylko podpis stanowi problem. Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzebne informacje we wnioskach w różnych miejscach. Zdarzają się również przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa lub błędny numer rachunku bankowego.

Wiele wniosków wpływało też na różne e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Takie osoby muszą ponownie złożyć podpisany wniosek.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie, ale za pomocą (za pomocą PUE) lub składać w formie papierowej wysyłając je pocztą lub wrzucając do skrzynek w placówkach ZUS.

Wszelkie informacje na temat tego: kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

„Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych.” – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

„Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, przed upływem terminu ważności orzeczenia.” – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wnios

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

 

 

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek w całym kraju, a w województwie łódzkim - 1359. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

W województwie łódzkim najwięcej wniosków o odroczenie terminu płatności wpłynęło w II oddziale ZUS w Łodzi – 662, następnie w I oddziale ZUS w Łodzi – 502 i w tomaszowskim oddziale ZUS – 195 wniosków.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenia spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

„Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności" - wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje profesor.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. „Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Ułatwienia obejmują m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez 3 miesiące.

„Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla wielu pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich świadczenia wypłacane z ZUS” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto nowa ustawa przewiduje świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Zniesiona będzie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.

„Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa, będą realizowane priorytetowo i będą zautomatyzowane. Wychodzimy z założenia, że w tym trudnym czasie należy zrobić wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom” – podkreśla prezes Zakładu.

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa. „Skróciliśmy do 1 strony i maksymalnie uprościliśmy wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy” – wyjaśnia prof. Uścińska.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa łódzkiego

 

 

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

 

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAudiodeskrypcja komunikatu

 

 

Osoby powracające z zagranicy objęte są 14 dniową kwarantanną. Za ten okres mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe. W tym celu u płatnika zasiłku muszą złożyć specjalny wniosek.

Osoby przekraczające granicę, objęte obowiązkową kwarantanną, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, powinny złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny specjalne oświadczenie o obowiązkowym odbywaniu kwarantanny. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl.

Oświadczenie należy złożyć u właściwego płatnika zasiłku. W przypadku pracownika lub zleceniobiorcy będzie to odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oświadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie może być złożone elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy za okres kwarantanny i ZUS, mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku skrócenia kwarantanny lub zwolnienia z niej, należy o tym poinformować płatnika zasiłku.

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są również wypłaty trzynastych emerytur.

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.

 • Chciałabym uspokoić naszych świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów i rencistów, a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie są zagrożone również wypłaty trzynastek. Całkowity koszt dodatkowego rocznego świadczenia to prawie 12 mld zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba składać wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, których prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020 r. – dodaje profesor.

Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.

Przypominamy

W środę (18 marca) ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.

Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci - 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot(at)zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego 

 

 

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, z opłatą bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, mogą skorzystać z up

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej umowy.

By skorzystać z pomocy, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

 • Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości albo
 • Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, do wniosku musi dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. (Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.)

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże Zakładowi adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty trzeba przekazać z powrotem do ZUS. Można złożyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Jednak przedsiębiorca będzie musiał wysłać do Zakładu również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty nie zostaną przekazane w formie papierowej do ZUS, Zakład uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

 

Adresy oddziałów ZUS z województwa łódzkiego:

I oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds._ulg_i_umorzen_Lodz1(at)zus.pl; tel.: 42 638 26 76; II Inspektorat ZUS w Łodzi 42 638 20 59;

II oddział ZUS w Łodzi: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_lodz2(at)zus.pl; tel.: siedziba II Oddziału w Łodzi 43 824 56 56 wew. 454; Inspektorat w Łodzi 42 638 21 74; 

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim: Otwiera program do wysyłania emailidoradca_ds_ulg_i_umorzen_tomaszow(at)zus.pl; tel. 44 726 36 05; Inspektorat ZUS w Piotrkowie Trybunalskim tel.: 44 646 84 34;

 

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez wnioskującego pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Więcej informacji lub pomoc związaną z wypełnieniem dokumentów można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych oddziałów znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl. w zakładce firmy, ulgi i umorzenia.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

(Link do strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa)


(Link do strony Ministerstwa Zdrowia)

Ochrona przed koronawirusem

(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)


(Ministerstwo Zdrowia)


(Ministerstwo Zdrowia)


(Ministerstwo Zdrowia)