główna zawartość strony

#SZCZEPIMYSIĘ | www.gov.pl/szczepimysie

Mapa punktów szczepień Link do strony gov.pl

Na terenie Gminy Krośniewice szczepienia przeciwko COVID-19 realizuje:

Przychodnia NZOZ Medical sp. z o.o.
ul. Poznańska 18/20
99-340 Krośniewice


Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Urząd Miejski w Krośniewicach organizuje transport dla osób, które będą chciały się zaszczepić przeciw COVID-19, ale mają problem z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień na terenie miasta.

Transport taki przeznaczony będzie dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (ruchowe) lub N (neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienie dla osób powyżej 80 roku życia, od 22 stycznia dla osób powyżej 70 roku życia. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia br.

Zgłoszenia dot. organizacji transportu do punktu szczepień należy dokonywać bezpośrednio w przychodni NZOZ Medical w Krośniewicach, ul. Poznańska 18/20, 99-340 Krośniewice pod nr telefonu (24) 252 50 01 w momencie zgłoszenia na szczepienie.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu udzielane są pod nr tel. 601 354 469 w godzinach 8:00-15:00 pon. – czw. i w godz. 8:00-14:00 pt.

Niezbędne informacje, jakie należy podać w trakcie zgłoszenia to:

  • dane osobowe – imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz nr telefonu do opiekuna osoby niepełnosprawnej lub osoby towarzyszącej seniorowi,
  • nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie potrzeby niniejszego transportu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dowozu osoby do punktu szczepień na terenie Gminy Krośniewice.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuKLAUZULA INFORMACYJNA
do celów organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19
pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności
w dostępie do punktu szczepień


Na potrzeby Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 powstała nowa strona internetowa Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gov.pl/szczepimysie.

Portal jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień. Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, oraz ważne dane kontaktowe.

Rzetelne odpowiedzi na te i wiele innych pyta

  • dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
  • jak się zaszczepić?
  • kiedy możesz się zaszczepić?
  • jak wygląda procedura szczepień krok po kroku

Zainteresowani mogą dzwonić pod numer 989.

Dla osób z zagranicy uruchomiony jest numer 22 62 62 989.