główna zawartość strony

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje:

sesja XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

ważne XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Sesje Rady Miejskiej | 13.01.2020

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTransmisja sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice przyjętego uchwałą nr XLVIII/336/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z...

Czytaj więcej ... XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach
herb [WYNIKI] Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (okręg nr 1)
gcksir Ferie z coolturą

Ferie z coolturą

Kultura | 15.01.2020

GCKSiR  w Krośniewicach zaprasza dzieci na zajęcia feryjne do Ośrodka Kultury OSPa.

Więcej informacji -> Czytaj więcej

Czytaj więcej ... Ferie z coolturą