główna zawartość strony

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje:

ważne .

Ogłoszenia | 18.03.2019

interesanci

Czytaj więcej ... .
Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

Ogłoszenia | 19.03.2019

Szanowni mieszkańcy,

zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu „Równać Szanse”, Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

 

 

 

Czytaj więcej ... Program „Równać Szanse”

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

NGO - konkursy | 15.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 44/2018 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, ogłoszonego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza...

Czytaj więcej ... Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników
Fundusze Europejskie Zapytaj o Fundusze Europejskie

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Ogłoszenia | 15.03.2019

W piątek 15 marca 2019 r. odbyły się bezpłatne konsultacje w sprawie informacji o Funduszach Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Czytaj więcej ... Zapytaj o Fundusze Europejskie