główna zawartość strony

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje:

Nabór kandydatów na członków komisji...

NGO - konkursy | 06.02.2019

W dniu 5 lutego 2019 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 25/2019 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania...

Czytaj więcej ... Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty

Otwarty Konkurs Ofert

NGO - konkursy | 06.02.2019

W dniu 5 lutego 2019 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 24/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 r.

Oferty należy...

Czytaj więcej ... Otwarty Konkurs Ofert

Zbiorowe polowania na zwierzynę drobną

Rolnictwo | 06.02.2019

Ośrodek Hodowli Zwierzyny ,,Krośniewice" PZŁ ZG informuje, że w dniach: 15, 16, 23.02.2019 r.  będą odbywały się polowania zbiorowe na zwierzynę drobną.

Czytaj więcej ... Zbiorowe polowania na zwierzynę drobną