główna zawartość strony

Oferta Inwestycyjna

Nazwa: Tereny przemysłowe w południowo – wschodniej części miasta Krośniewice

Położenie terenu: Miasto Krośniewice

Powierzchnia: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie925/1, o powierzchni 0,9144 ha

Forma własności: Gmina Krośniewice

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (11P)

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd do nieruchomości od ulicy Kutnowskiej nowo powstałą ulicą o nawierzchni z trylinki betonowej

Uzbrojenie:

W nowo wybudowanej ulicy znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna

Istniejąca zabudowa:

Teren niezabudowany, w sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, mieszkaniowa i tereny niezabudowane

Inwestor, nazwa:

Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /24/ 25 23 024 wew.56,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigrunty(at)krosniewice.pl

Nazwa: Tereny przemysłowe w południowo – wschodniej części miasta Krośniewice

Położenie terenu: Miasto Krośniewice

Powierzchnia: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie925/2, o powierzchni 0,8553 ha

Forma własności: Gmina Krośniewice

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (11P)

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd do nieruchomości od ulicy Kutnowskiej nowo powstałą ulicą o nawierzchni z trylinki betonowej

Uzbrojenie:

W nowo wybudowanej ulicy znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna

Istniejąca zabudowa:

Teren niezabudowany, w sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, mieszkaniowa i tereny niezabudowane

Inwestor, nazwa:

Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /24/ 25 23 024 wew.56,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigrunty(at)krosniewice.pl

Nazwa: Tereny przemysłowe w południowo – wschodniej części miasta Krośniewice

Położenie terenu: Miasto Krośniewice

Powierzchnia: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie925/3, o powierzchni 0,9276 ha

Forma własności: Gmina Krośniewice

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (11P)

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd do nieruchomości od ulicy Kutnowskiej nowo powstałą ulicą o nawierzchni z trylinki betonowej

Uzbrojenie:

W nowo wybudowanej ulicy znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna

Istniejąca zabudowa:

Teren niezabudowany, w sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, mieszkaniowa i tereny niezabudowane

Inwestor, nazwa:

Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /24/ 25 23 024 wew.56,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigrunty(at)krosniewice.pl

Nazwa: Tereny przemysłowe w południowo – wschodniej części miasta Krośniewice

Położenie terenu: Miasto Krośniewice

Powierzchnia: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie925/4, o powierzchni 0,8262 ha

Forma własności: Gmina Krośniewice

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (11P)

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd do nieruchomości od ulicy Kutnowskiej nowo powstałą ulicą o nawierzchni z trylinki betonowej

Uzbrojenie:

W nowo wybudowanej ulicy znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna

Istniejąca zabudowa:

Teren niezabudowany, w sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, mieszkaniowa i tereny niezabudowane

Inwestor, nazwa:

Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /24/ 25 23 024 wew.56,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigrunty(at)krosniewice.pl

Nazwa: Tereny przemysłowe w południowo – wschodniej części miasta Krośniewice

Położenie terenu: Miasto Krośniewice

Powierzchnia: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie925/6, o powierzchni 0,8152 ha

Forma własności: Gmina Krośniewice

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (11P)

Dostępność komunikacyjna:

Dojazd do nieruchomości od ulicy Kutnowskiej nowo powstałą ulicą o nawierzchni z trylinki betonowej

Uzbrojenie:

W nowo wybudowanej ulicy znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna

Istniejąca zabudowa:

Teren niezabudowany, w sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, mieszkaniowa i tereny niezabudowane

Inwestor, nazwa:

Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /24/ 25 23 024 wew.56,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigrunty(at)krosniewice.pl